Antiviral İlaçlar (Virüs İlaçları)

| Son gözden geçirme: 05/04/2011
Yazdır

Virüslerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Virüsler insan hücresinin içine yerleşerek yaşadıklarından bunlaraAntiviral İlaçlar (Virüs İlaçları) karşı etkili bir ilaç bulmak zordur. Günümüzde virüsleri tam olarak yok edip yol açtıkları hastalıkları tam olarak tedavi eden bir ilaç henüz bulunamamıştır.

Bununla birlikte bazı antiviral ilaçlar başta herpes (uçuk) olmak üzere bazı viral enfeksiyonların tedavisinde başarılı sonuç vermektedir. İlaç tedavisi viral enfeksiyonun şiddetini azaltmakta, ancak hastalığı tam olarak tedavi edememektedir ve bundan dolayı hastalık tekrarlayabilmektedir.

Son yıllarda HIV ve AİDS’li ve diğer immunsupresyonlu hastalarda görülen CMV (sitomegalovirus) enfeksiyonları tedavisinde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. HIV enfeksiyonu konusunda yapılan çalışmalar, ilaç tedavisine bağışıklık sis­teminde tamir edilemeyecek düzeyde bir hasar meydana gelmeden önce başlanması gerektiğini göstermiştir. Farklı antiviral ilaçlar bir arada kul­lanılarak ilaç direnci riski azaltılabilir.

Çalışma ortamlarında HIV enfeksiyonu ile ya­kın temasta bulunan doktor ve hemşirelerde ol­duğu gibi, bazı durumdaki insanların da antiviral ilaç tedavisi görmeleri önerilir.

Olası Yan Etkiler

---------- r e k l a m ----------

AİDS tedavisinde kullanılan antiviral ilaçların kemik iliği harabiyetine neden olarak kansız­lık yapma riskleri çok yüksektir. Diğer antiviral ilaçların genellikle ciddi bir yan etkisi yoktur. Antiviral kremler cildi tahriş edebilir. Ağız veya damar yoluyla verilen antiviral ilaçlar ise bulantı, baş dönmesi ve uzun süren tedavilerde nadiren böbrek hasarına neden olabilir.

Yazdır

İlginizi çekebilecek diğer başlıklar:

Etiketler: ,

Kategori: İLAÇ REHBERİ

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube