İmmünosüpresan İlaçlar

| Son gözden geçirme: 05/04/2011
Yazdır

İmmünosüpresanlar, vücudun bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar­dır. Organ nakli sonrasında vücuda nakledilen yabancı dokuların vücut tarafından reddedilme­sini İmmünosüpresanlarönlemek amacıyla kullanılırlar. İmmünsüpresanlar romatoid artrit gibi otoimmün hastalık­ların tedavisinde de etkilidirler. Son zamanlarda otoimmün hastalıkların erken aşamasında veril­diklerinde immünosüpresanlaıın doku hasarını önledikleri gösterilmiştir. Bununla birlikte hasar görmüş olan dokuların tekrar iyileşmesini sağla­yamazlar.

Başlıca 2 tip immünosüpresan ilaç grubu var­dır: kortikosteroidler ve sitotoksik immünosüpresanlar. Siklosporin ve Takrolimus da da immü­nosüpresan olarak kullanılmaktadır. Genellikle otoimmün hastalıklarda öncelikle kortikostero­idler tercih edilirler. Eğer etkili olmazlarsa teda­viye sitotoksik ilaçlar veya siklosporin de eklene­bilir. Organ nakli reddini önlemek üzere en sık kullanılan immünosüpresan ilaçlar siklosporin, takrolimus ve azatioprin’dir. Bazı imınüııosöprcsanlar firtüse zarar verebilir. Eğer gebeyseniz veya gebe kalmayı düşünüyorsa­nız mutlaka doktorunuzu haber verin.

Olası Yan Etkiler

Tüm immünosüpresanlaruı potansiyel olarak ciddi yan etkileri vardır. Bağışıklık sistemini bal­talayarak enfeksiyon riskini arttırırlar. Bazı kan serlerin oluşma riskini arttırabilir ve kan pıhtılaş­masını olumsuz yönde etkileyebilirler.

DİKKAT! İmmünosüpresan bir ilaç kullanırken boğaz ağrısı veya ateş gibi herhangi bir enfeksiyon belirtisi veya vücudunuzda herhangi bir kolay morarma (çürük) veya kanama görülürse hemen doktorunuza haber verin.

Yazdır

İlginizi çekebilecek diğer başlıklar:

Etiketler: ,

Kategori: İLAÇ REHBERİ

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube