Kalp Krizi

| Son gözden geçirme: 10/04/2011
Yazdır

Miyokard enfarktüsü olarak da adlandırılan kalp krizi, kalp kaslarının bir bölümü öldüğünde oluşur. Daralmış arterler tıkanıp kan kalbin bir bölümünü besleyemediğinde, bu genellikle şiddetli ağrıya neden olur ve aynı zamanda konjestif kalp yetmezliğine de neden olabilir.

Bu aynı zamanda, kardiyak arreste (kalp durmasına) neden olan kalp ritmi bozukluklarına da neden olur. Tıkanıklık 3 saat içinde açılmazsa, kalbin kandan mahrum kalan kısmının %90′ı ölebilir. Kalp kasının bir kısmının ölmesi kalp krizi olarak adlandırılır. Bu 3 saatlik zaman dilimi esnasında kalp kası henüz ölmemiştir. Eğer kandan mahrum kalmasına neden olan tıkanıklık ortadan kaldırılabilirse zamanla normal fonksiyonunu (işlevini) yerine getirmesi tekrar sağlanabilir.

Tıkanmış bir koroner arteri açmaya çalışmada kullanıla¬bilen çeşitli teknikler vardır. Bunlar “reperfüzyon” teknikleri (”perfüzyon” kan akışı, “reperfüzyon” da kan akışının yeniden sağlanması anlamına gelir) olarak adlandırılır ve hayat kurtarabilirler.Bu nedenle, bir kalp krizinin ilk belirtileri görülür görülmez tıbbi yardım almaya çalışmak son derece önemlidir.

Belirtiler

Kalp krizinin tipik semptomları, anjinarınkilere benzer fakat daha şiddetli ve daha uzun sürelidir. Genellikle sıkıştıran ya da yanma yapan bir ağrı ya da göğsünüzün ortasında kötü (berbat) bir baskı hissedersiniz. Bu ağrı, boynunuza, çenenize, omzunuza, kolunuza ya da sırtınıza yayılabilir.

---------- r e k l a m ----------

Daha nadir olarak, bir kalp krizi, daha çok hazımsızlığa benzer bir hisse neden olabilir, karnınızın üst kısmının ortasında bulantı, sızı yapan bir his duyarsınız. Büyük bir güçsüzlüğe ya da bayılmak üzereymişsiniz gibi bir hisse neden olabilir.

Tanı Testleri

Bir kalp krizinden şüphelenildiğinde. doktor öncelikle kan basıncınızı (tansiyonunuzu) ve kalp hızınızı ölçecek ve kalbinizin ne derece efektif çalıştığına dair bir fikir edinmek için kalbinizi ve akciğerlerinizi dinleyecektir. Kalp krizi teşhisi semptomlarınıza, fiziksel tetkikinize, elektrokardiyograma ve kalp kası enzimleriniz için yapılan kan testlerine bağlıdır.

Elektrokardiyogramlar. (EKG’ler) kalp kası hasarlarını gösterir ve kalbin bir tarafındaki tüm duvar boyunca devam eden hasarı (Q dalgası kalp krizi) ayırt edebilir. Yeni bir Q dalgası gösteren bir EKG, kalp krizinin güçlü bir kanıtıdır. Q dalgası göstermeyen bir kalp krizini gösteren bir EKG’yi yorumlamak daha zordur.Kalp Krizi

EKG, potansiyel olarak tehlikeli olan kalp ritmi bozukluklarını ve bir kalp krizi esnasında oluşabilen anormal kalp bloğunu da gösterebilir.

Kardiyak enzim testleri, kalp kası dokusu hasar gördüğünde kana boşaltılan belirli kardiyak enzimlerin varlığını belirler (saptar). Kalp hasarı tespit etmek için en sık olarak aranan iki enzim troponin ve keratin kinaz MB’dir. Troponin, bir kalp krizinden 4 saat sonra kanda saptanabilir; keratin kinaz MB 12 ila 24 saat sonra en yoğun düzeyde bulunur.

Göğüs ağrısı mevcut bulunan ve EKG’sinde Q dalgası kalp krizi görülmüş olan kişilerin kardiyak enzimlerini ölçmek, zaten kesin olan bir teşhis hakkında sadece daha fazla bilgi sağlar. EKG’de Q dalgası görülmediğinde teşhis yaparken kardiyak enzimler çok önem kazanmaktadır. Keratin kinaz MB enzimi ölçümleri aynı zamanda kalp kasının ne kadannın hasar gördüğünü belirlemede de faydalıdır çünkü daha çok hasar genellikle daha yüksek keratin kinaz MB enzimi düzeyine yol açar.

Ekokardiyogramlar bir kalp krizinde meydana gelen efektif bir şekilde pompalama yapmayan kalp duvarı parçalarını göstermekte bazen faydalıdır. Ekokardiyagramlar, kalp krizi konjestif  kalp yetmezliğine neden olduğunda, kalp krizinin kalbin genel pompalama kabiliyetini ne derece kötü etkilediğini ve kalp kapakçıklarının görevlerini doğaı şekilde yerine getirip getirmediklerini belirlemede de yaralı olabilir.

Kalp büyümesini ya da konjestif kalp yetmezliğinin diğer göstergelerini tespit etmek için çekilen göğüs röntgenleri başka bir tanısal araçtır. Teşhisin kesin olmadığı ve göğüs ağrısı için pnömoni (zatürreee) gibi diğer nedenlerin olası olduğu durumlarda da röntgenler yardımcı olur.

Bir kalp krizi teşhisi, genellikle doktorunuz tarafından ilk kez görüldüğünüzde kesin olmaz. Bu nedenle doktor, kalp krizini daha iyi teşhis edebilmek ve eğer kalp krizi geçiriyorsanız oluşabilecek ciddi komplikasyonları hemen tedavi etmeye hazır olmak için sizi bir gece hastanede tutmaya karar verebilir. Olası bir kalp krizi nedeniyle bir hastaneye kabul edilen çoğu insanın aslında kalp krizi geçirmediği anlaşılır.

Tedavi

Muhtemelen, daha çok hemşire ile doktorun ve durumunuzu gözlemlemek ve acil durumlara müdahale etmek için daha çok aletin bulun duğu bir yoğun bakım ünitesine (ya da kroner bakım ünitesine) yerleştirilirsiniz.

Bir kalp krizinden sonraki ilk birkaç gün, yatak istirahıtına ve tehlikeli ritimlerin oluşmadığından emin olmak için kalp atışınızın sürekli olarak gözlenmesine gerek duyabilirsiniz.

Hasar gören kalp kasına daha fazla beslenme sağlamak için oksijen takviyesine de gerek duyabilirsiniz. Elinize ya da kolunuza, acil bir durumda size hemen ilaç verilebilsin diye intravenöz bir hortum (kelebek) takılır.

Eğer şoktaysanız ya da konjestif kalp yetmezliğiniz varsa, sürekli olarak kan basıncınızın (tansiyonunuzun) ölçülmesi için kolunuzdaki bir artere bir kat eter yerleştirilmesi gerekebilir. Ürettiğiniz idrar miktarını ölçmek için mesanenize bir kat ater ya da belki, kalbinizin ne derece etkili pompalama yaptığını ölçmek için boynunuza bir kat eter takılması gerekebilir.

Kaynak: Harvard Medical School Aile Sağlık Rehberi

Yazdır

İlginizi çekebilecek diğer başlıklar:

Etiketler: , , ,

Kategori: Kalp, Kan Damarları ve Kan Dolaşımı

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube