Kanser

| Son gözden geçirme: 29/04/2011
Yazdır

Her birimiz başlangıçta tek bir hücreyizdir. Döllenmiş yumurta bölünmeye başlar ve bir süre için hepsi birbirine benzeyen hücrelerden oluşan bir hücre topu (yumağı) vardır sadece. Hücre topu (yumağı) yavaş yavaş insan şeklini almaya başlar.

Bazı bölgelerde hücreler bölünmeye ve çoğalmaya devam eder , (örneğin; ince parmaklar oluşur ve uzar). Bazı bölgelerde de, hücreler çoğalmayı keser (durdurur). Bir takım sinyaller bazı hücrelere çoğalmalarını; bazı hücrelere de çoğalmayı kesmelerini (durdurmalarım) bildirir. Bu işlem çok dikkatli bir şekilde kontrol edilmese, organlarımız düzgün olarak oluşmaz ve oldukça garip bir şekil almış biçimde doğarız.

Kanser de tek bir hücre şeklinde başlar  – çoğalmaması gerektiği halde çoğalan bir hücre. Tek bir hücre olarak kalması gereken şey – örneğin; kalın bağırsağınızın iç zarındaki (kılıfındaki) bir hücre primer (orijinal) tümör olarak adlandırılan büyüyen bir hücre topuna (yumağına) dönüşür.

Önce, kanser hücreleri topu (yumağı), çevresindeki normal hücrelere baskı yapar ve onları sıkıştırır. Sonra, normal hücreler arasından bir kanal açmaya başlar ve bu, yayılım (istila) olarak adlandırılır. Yayılan (istilacı) kanser hücreleri sonra bir kan damarına ya da lenf damanna ulaşır; dolaşıma girer ve metastaz olarak adlandırılan bir süreçte vücudun diğer bölgelerine yayılır. Vücudun diğer bölgelerinde yerleştikten sonra kanser hücreleri, metastatik tümörler olarak adlandırılan yeni çıkıntılar oluşturmaya başlar ve bu da vücudun bazen kanserin başladığı yerden uzak bölgelerinde hasara neden olur.

Vücuttaki her hücrenin, harekete geçirildiği takdirde, hücreye çoğalmasını söyleyen bir geni vardır. Ve yine her hücrenin harekete geçirildiği takdirde, hücreye çoğalmayı durdurmasını (kesmesini) söyleyen bir geni de vardır. Bu genler, uterusta (rahimde) başlayan ve çocuklukta devam eden normal büyüme için gereklidir.

---------- r e k l a m ----------

Kanserde, iki şeyden biri olur. Hücrenin çoğalmasına neden olan bir gen (onkojen ya da kanser geni olarak adlandırılır) harekete geçer ya da hücrenin çoğalmasını önleyen bir genin (tümör baskılayıcı gen olarak adlandırılır) işlevi durur.

Çoğu kişide kanser sürecinin gelişmesi için bir ya da daha fazla onkojenin harekete geçirilmesi ve bir ya da daha fazla tümör baskılayıcı genin işlevinin durdurulması gerekir. Nadiren, bir kişi defektif (bozuk) bir tümör baskılayıcı gen ile doğar. Bu kişi, kansere yakalanmaya daha açıktır (fakat illa kansere yakalanmayabilir). Genellikle, kansere yol açan genetik değişimler; bir kişinin doğuştan sahip olduğu bir genetik hata yüzünden değil, çevredeki bir şeyin (sigara dumanı ya da kansere neden olan virüsler gibi) bu genetik değişimlere neden olmasından ötürü meydana gelir.

Çoğu kanser hücresinin karakteristik bir özelliği, telomeras olarak adlandırılan bir maddenin var olmasıdır (bulunmasıdır). Bu enzim, hücre kromozomlarını bir arada tutan (birleştiren) bir iğ iplikçiğinin (telomer) kısalmasına yol açan hasarı sürekli olarak onarır. Bu iğ iplikçiği, normal bir hücre her bölündüğünde kısalır ve iğ iplikçiği çok kısaldığında hücre ölür. Ancak; telomeras, iğ iplikçiğinin kısalmasını engellerse, hücre “ölümsüzleşir” -bu, bir kanser hücresinin temel bir özelliğidir.

Kanseröz (kanserleşmiş) bir tümör (oluşmaya) başladıktan sonra, bağışıklık sistemi bazen bu tümöre saldırmayı ve onu öldür meyi dener. Ancak, aynı zamanda, ince kan damarları kanserin (tümörün) içine yürür ve tümöre besin sağlar. Bu kan damarları olmasa, kanser (tümör) besinsiz kalacak ve ölecektir. Çoğu kanser, semptomlara neden olmasından yıllar önce (gelişmeye) başlar.

  • Kanseri Önleme

Kanseri önlemek için sağlıklı bir yaşam tarzı sürerek, herhangi başka bir şey yapmaktan çok daha fazlasını yapmış olursunuz. Doktorunuzu düzenli olarak görerek ve Pap smmeari ve mamogram gibi belirli kanser inceleme testleri yaptırarak kanseri önlemeye, sağlıklı bir yaşam tarzı sürmek en büyük faydayı sağlasa da, yardımcı olabilirsiniz.

Bazı vitaminleri ve steroid yapıda olmayan iltihap önleyici (antienflamatuar) ilaçlar gibi bazı ilaçlan kullanmak, sizi belirli kanser türlerine yakalanmaya karşı koruyabilir fakat bu kanıtlanmamıştır. Tütündeki maddelerin yanı sıra beslenmenizdeki çeşitli maddeler, kanserden kaynaklanan ölümlerin en büyük kısmım oluşturmaktadır.

Bilim adamları, tüm beslenme faktörlerinin neler bilmemektedirler fakat dünyanın bir yerinden başka bir yerine göç ettiklerinde beslenme tarzlarım değiştiren kişilerin, kanser risklerini de çarpıcı bir biçimde değiştirebileceklerini (çok iyi) bilmektedirler.

  • Kanser Teşhisi

Doktorunuz; semptomlarınıza, fiziksel bir muayeneye ve kan testleri ya da röntgen sonuçlarına bakarak kanserden şüphelenebilir. Az sayıdaki kan hücrelerini belirleyebilen yeni kan testi türleri çok ümit vericidir. Ancak; emin olmanın tek yolu, kanser içerdiği düşünülen bir dokudan, kalın bağırsağınızın iç zarındaki (kılıfındaki) bir çıkıntı gibi, örnek alıp bunu mikroskop altında incelemektir.

Dokunun görünümü sadece kanserin var olduğunu doğrulamaz, aynı zamanda yavaş büyüyen bir kanser mi (tümör mü) yoksa hızlı büyüyen bir kanser mi (tümör mü) olabileceği konusunda da bir şeyler söyleyebilir.

Mikroskop altında kanser hücreleri, çevrelerindeki normal hücrelerle karşılaştırıldığında vahşi ve düzensiz görünür başka bir ifadeyle, kanserin çirkin bir görüntüsü vardır.Kanser teşhisi koymanın yanı sıra, doktorun kanserin ne kadar yayılmış olabileceğini de belirlemesi gerekir. Bu, staging (evreleme) olarak adlandırılır. Kanser erken bir evredeyse, kanseri iyileştirme (yok etme) olasılığı daha yüksektir. Evreyi bilmek aynı zamanda, farklı evreler farklı tedaviler gerektirdiği için, uygulanacak en iyi tedavinin ne olduğunu da gösterebilir.

  • Kanserin Evreleri

Kanser hücreleri, normal hücrelerden gelişir. Çoğu kanser (tümör); katı, anormal hücre toplarıdır (yumaklarıdır) (kan kanserleri hariç), Normal bir hücrenin ilk anormal büyümesi, hiperplazi ile sonuçlanır. Hiperplazi, aşırı sayıda normal görünümlü hücrenin bulunmasıdır. Sonra, normal görünümlü hücrelerden bazıları anormal görünmeye başlar. Bu, displazi olarak adlandırılır. Daha sonra bu anormal hücreler çoğalır ve bir anormal hücre topu (yumağı) olan lokalize bir kansere (tümöre) dönüşür.

Bu adımlardan her birine, kansere karşı koruyan bir tümör baskılayıcı genin inaktivasyonunun (eylemsizliğinin) yanı sıra bir onkojenin (kansere neden olan gen) aktivasyonu (harekete geçirilmesi) neden olur.

Bazı kanserlerin (tümörlerin) lokalize olarak kalmasına rağmen, çoğu kanser (tümör) bitişik dokuyu istila etmeye başlar. Daha sonra, büyüyen kanserin (tümörün) hücreleri, lenf damarlarını istila eder ve yakın lenf bezlerine yayılır ve/veya kan damarlarını istila ederek kan dolaşımı aracılığıyla diğer organlara yayılır. Çoğu kanser (tümör) oldukça büyür ve bazıları belirlenmeden önce Çoktan yayılmış olur.

Yazdır

İlginizi çekebilecek diğer başlıklar:

Etiketler: , , , ,

Kategori: Kan Bozuklukları

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube