Karın Ağrısı

| Son gözden geçirme: 05/04/2011
Yazdır

Karın ağrısı karın bölgesindeki organların hastalıklarında ortaya çıkan en önemli belirtidir. Tıpkı göğüs ağrısı gibi karın ağrısının da derin (viseral) ve yüzeysel (somatik) olmak üze­re iki tipi vardır.

Derin ağrı mide, bağırsak, karaciğer, safra yolları, pankreas, böbrek ve idrar yolları ile dölyatağı, yumurtalık ve dölyatağı ekleri gibi kadın üreme organlarından kaynaklanır. Künt ve sinsidir. Yeri tam olarak belirlenemese bile genellikle belirli bir karın bölgesinin içlerinde duyulur.

Yüzeysel ağrı karın zarının (periton) karın duvarını ve diyaframın alt yüzeyini döşeyen dış katmanından kaynaklanır. Gelip geçici ve batıcı olan bu ağrının yeri çok belirgindir. Öksürükle, konum değiştirmekle ya da ağrının bulunduğu karın bölgesine bastırmakla artar. Dalak ve karın zarının iç organları saran iç katmanı ise ağrı duyusunu taşıyan sinir lif­lerinden yoksundur.

Ağrı Çeşitleri

Göğüs boşluğu organları gibi karın boşluğu organları da ağrı uyanlarını alan ve ileten sinir donanımlanna göre üç gru­KARIN AĞRISIba ayrılır. Bunlardan sindirim kanalı (mide ve bağırsak), karaciğer, safrakesesi ve safra yolları, pankreas, böbrek ve idrar yolları ile dölyatağını içeren grup sık sık başka yapılara, hatta karnın dışında göğüs ya da bacaklara da yayılabilen derin tip ağrının kaynağıdır.

---------- r e k l a m ----------

Karın zarının karın duvarını döşeyen dış katmanıyla bunun kalınbağırsak askısı, küçük gömlek (küçük omentum) gibi uzantılan merkezi sinir sistemine yüzeysel ve yeri iyice belirlenebilen ağrı uyarısı yollar.

Dalak ve karın zarının iç organlan saran iç katmanıysa ağrıya duyarlı sinir liflerinden yoksundur. Burada oluşan bir lezyonun ağrı uyandırması, lezyonun yakında bulunan ve ağrıya duyarlı dokulara kadar yayıldığını gösterir.

Karın ağrısının özelliği ve şiddeti, kaynaklandığı organa ve lezyonun türüne göre değişir. Hastanın ağrıya karşı tepkisi ve duyarlılığı da önemli etkenlerdir. Tanı açısından ise ka­rın ağrısının yeri, ortaya çıkış biçimi (düzenli, ani, vb.), ağrının yemek sa­atleriyle, sindirimin farklı evreleriyle ya da kadınlarda âdet dönemleriy­le olan ilişkisi dikkatle değerlendirilmesi gereken verilerdir.

Karın boşluğundaki organlardan kaynaklanan ağrıların, bazen vücu­dun bu organlardan çok uzak bir bölgesinde de duyulabileceği unutul­mamalıdır. Örneğin, bir böbrek taşının ağrısı kasığa ve kalçanın iç böl­gelerine yayılabilir. Safrakesesi taşı sağ omuzda ya da miyokart enfarktüsüyle karıştırılabilecek biçimde göğsün kalp bölgesinde ağrılara yol açabilir. Aşırı yemek gibi belirli bir nedene ya da onikiparmakbağırsağı ülseri gibi bilinen bir hastalığa bağlı olmayan karın ağrılarında he­kime başvurulması gerekir.

Karın AğrısıKAIRN AĞRISI - II

Karın ağrısının yeri çizimde gösterilen karın bölgeleri göz önünde bulundurularak belirtilir.

(A) Karnın sağ üst kadranında duyulan ağrılar aşağı­da belirtilen organların hastalıklarından kaynakla­nabilir:

 • karaciğer
 • safrakesesi
 • safra yolları
 • kalınbağırsak
 • apandis
 • sağ böbrek

(B) Göğüs kemiğinin altında yer alan karnın üst orta kadranında duyulan ağrılar aşağıda belirtilen or­ganların hastalıklarından kaynaklanabilir:

 • kalp
 • mide
 • onikiparmakbağırsağı
 • pankreas
 • bağırsak (yatay kalınbağırsak)

(C) Karnın sol üst kadranında duyulan ağrılar aşağıda belirtilen organların hastalıklarından kaynaklanabilir:

 • kalp
 • mide
 • pankreas
 • sol böbrek
 • bağırsak (yatay kalınbağırsağın son bölümü)
 • akciğerler (sol plevra)
 • dalak

(D) Karnın sağ alt kadranında duyulan ağrılar aşağıı belirtilen organların hastalıklarından kaynaklanabilir:

 • bağırsak (apandis, körbağırsak, çıkan kalınbağır­sak)
 • boşaltım sistemi (böbrek, sağ idrar borusu)
 • kadın üreme organları

(E) Karnın sol alt kadranında duyulan ağrılar aşağıda belirtilen organların hastalıklarından kaynaklanabilir:

 • bağırsak (inen kalınbağırsak ve kalınbağırsağın S biçiminde kıvrıldığı bölümü olan sigmoit kolon)
 • boşaltım sistemi (böbrek, sol idrar borusu)
 • kadın üreme organları

Karın ağrısının yeri ya da hasta karın bölgesi tanı açısından büyük önem taşırken ağrının tipi ya da özellikleri tanıya pek yararlı olmaz. Bunun nedeni ağrının çok öznel ve hastanın duyarlılığına göre değişebilen bir duygu olmasıdır.

Kolik: Çok şiddetli, kıvrandırıcı ve kasılmalar biçiminde (sanki bir şey sıkıyormuş gibi) gelen ağrıdır. Genellikle bir kanalı tümüyle ya da bir ölçüde tıkayan bir engelin varlığına bağlıdır. Bu engel taş, tümör, kan pıhtısı ya da bir yapışıklık olabilir.

Dolgunluk (baskı) ağrısı: Mide ve bağırsak gibi içi boş bir organın aşırı genişlemesi büyük bir baskı biçiminde duyulur. Organın gerilmesi gaz ve hava toplanmasına ya da bağırsak felci, peritonit gibi bir nedenle doğal hareketlerinin azalmasına bağlı olabilir.

Delici (batıcı) ağrı: Karın boşluğundaki organların üzerini örten za­rın, yani peritonun iltihaplanmasına bağlı olarak ortaya çıkar.

Yanma biçiminde ağrı: Genellikle mide bölgesinde ya da göğüs kemi­ğinin arkasında duyulur. Mide sıvısındaki asitliğin artması sonucunda ortaya çıkar.

Yazdır

İlginizi çekebilecek diğer başlıklar:

Etiketler: , , ,

Kategori: BELİRTİLER

 • RSS
 • Twitter
 • Facebook
 • YouTube