VARSANI

Varsanı (Halüsinasyon)

Varsanı, gerçek ortamda belirli bir duyuma neden olabilecek hiçbir uyarı yokken kişinin bunu duyumsadığına inanmasıdır. Psikolojide bu tür varsanılar yanılsamalardan, yorumlama­lardan ve normal kişilerin fizyolojik varsanılarından ayrı tanımlanır. Ya­nılsamalar gerçek duyumsal verilerin çarpıtılmasıdır; kişinin trenin sesi­ni bir ezgi gibi algılaması buna örnektir. Yorumlamada kişi gerçek duyumsal verilere dayanan, ama yanlış olabilen kanılara varır; örneğin herhangi […]

TİTREME

Titreme

Titreme belirli aralıklarla yinelenen istemsiz bir harekettir. Genliği ve sıklığı titremenin türüne göre değişen kas seyirmelerinden oluşur. Dinlenme ya da istemli hareketler sırasında, vücudun tümünde ya da bir bölümünde gözlenir. Bu tür uyumsuz ve is­temsiz kas kasılmaları sık sık ortaya çıkar, ama olguların büyük bölü­münde olayı açıklayacak herhangi bir bozukluk saptanamaz. Gerçekte titremenin çok çeşitli […]

SUSAMA

Susama

Susama duygusu duyusal sinir uçlarının uyarılmasına bağlıdır ve bu uyarılmanın oluşum sürecini açıklamaya yönelik birçok varsayım tartışılmaktadır. Bir açıklamaya göre susama yutak mukoza örtüsünün kurumasına bağlıdır. Bu varsayım organizmanın su dengesinin düzenlenmesinde tükürük bezlerine önemli bir rol yükler. Or­ganizmadaki su oranı belli bir düzeyin altına düştüğünde tükürük salgısı azalır. Boğaz mukoza ör­tüsünün bu nedenle kuru­ması […]

SOLGUNLUK

Solgunluk

Solgunluk deri ve görünen mukozaların, örneğin konjunktivaların renginde hafiflemedir. Bütün kansızlıklarda, yani akut kanamalara bağlı ya da kronik kansızlıklarda kandaki alyuvar­ların ve hemoglobinin azalması sonucunda hasta solgunlaşır. Soluk rengin çeşitli türleri vardır: Kloroz solgunluğu – demir yetersizliğine bağlı kansızlığa özgü yeşile çalan soluk renk; Balmumu rengi – Bj2 vitamini eksikliğine bağlı kansızlıklarda görü­len sarıya çalan […]

SES KISIKLIĞI

Ses Kısıklığı

Ses kısıklığı, sesin nitelik ve şiddetindeki bütün bozuklukları kapsayan genel bir terimdir. Bu bozukluklar yapısal (organik) ya da işlevsel nedenlerden kaynaklanabilir. Sesin tümüyle yitirilmesi anlamına gelen afoni, ağır histeri krizlerinde görülür; ama afoni her zaman tam değildir. Tam olmayan ses kaybı gırt­lak kaslarının iki yanlı felci, difteri ya da krup hastalığında ve gırtlağa yabancı cisim […]

SARILIK

Sarılık

Sarılık kandaki bilirubin oranının yükselmesine bağlı olarak deri ve mukozaların sarımsı bir renk almasıdır. Normalde kandaki bilirubin düzeyi 100 ml’de 1 mg’yi geçmez. Kandaki bilirubin artışı hafifse; (100 ml’de 1,5 mg), deri ve mukozalardaki sarı renk de fazla belirgin değildir; bu durumda hafif ya da gizli sarılık (subikter) söz konusudur. Ama kanda bilirubin düzeyi 100 […]

Sağırlıkk

Sağırlık

Sağırlık işitme duyusunun azalması ya da yitirilmesidir. Hafif, orta ya da ağır derecede olabilir. Bazen işitilebilir bütün frekansların, bazen de yalnızca tiz ya da pes tonların duyulamaması biçiminde ortaya çıkar. Çağdaş işitme ölçümü (odyometri) yöntem­leri sağırlığa yol açan iletim bozukluklarıyla algılama bozukluklarının ayırt edilmesini sağlar. İletim bozuklukları dış ve orta kulağı ilgilendirir. Algılama bozuklukları ise […]

SAÇ DÖKÜLMESİ

Saç Dökülmesi (Alopesi)

Doğuştan gelen ya da sonradan ortaya çıkan çeşitli nedenlerle vücutta kıl ya da saç bulunmaması tıpta alopesi olarak adlandırılır. Genellikle kafada, saçlı deride görüldüğü için saç dökülmesi biçiminde söz edilirse de vücuttaki bütün kıllarda gözlene­bilen bir belirtidir. Yaygın ya da belli bir alanla sınırlı ve çok değişik ne­denlere bağlı olabilir; çoğu zaman da gerçek nedeni […]

ÖKSÜRÜK

Öksürük

Öksürük solunum yolu hastalıklarında en sık görülen belirtilerden biridir. Solunum yollarına giren yabancı cisimleri ya da içeride oluşan bronş salgısı, balgam, kan gibi patolojik maddeleri dışarı atmaya yönelik bir refleks biçiminde ortaya çıkar. Şid­detli bir soluk vermeyle birlikte gırtlağın kapanmasını sağlayan ses telle­rinin kasılmasından oluşur. Göğüs kaslarının bu sıradaki ani kasılması­na karın kasları da eşlik […]

ÖDEM

Ödem

Ödem dokuların hücreleri arasında sıvı birikmesiyle oluşur. Beyin ödemi ve gözkapağı ödemi gibi belirli bir bölgeyle sınırlı kalabileceği gibi yaygın olarak da ortaya çıkabilir. Yaygın ödemle birlikte akciğer ve karın zarları gibi sıvı içeren (seröz) iç zarların boşluklarında da sıvı toplanmışsa bu duruma anazarka tipi ödem denir. Ödem çeşitli bozukluklara bağlı olabilir. Başlıca etkenleri kılcal […]

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube