NEFES DARLIĞI

Nefes Darlığı

Nefes darlığı her türlü solunum güçlüğünü anlatmak için kul­lanılan bir terimdir. Hasta genellikle yardımcı solunum kasları aracılığıyla soluk alıp verir ve hava açlığı denen bir boğulma duygusuna kapılır. Çoğu durumda nefes darlığı daha derin soluk alıp verme ve daha sık soluma biçiminde ortaya çıkar. Ama solumanın seyrekleştiği ya da nor­mal sıklıkta kaldığı nefes darlıkları da […]

MORARMA

Morarma

Morarma deri ve mukozaların, bazen de iç organların mo­rumsu ya da mavimsi bir renk almasıdır. Kılcal damarlardaki kanda indirgenmiş, yani oksijene bağlanmamış he­moglobin ya da methemoglobin ve sulfhemoglobin gibi hemoglobin türevlerinin artmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Genellikle dudaklarda, parmak uçlarında, ve kulaklarda daha belirgindir. Morarmanın görülmesi için 100 ml kanda 5 gr’den fazla indirgenmiş hemoglobin […]

MELENA

Melena (Makattan Siyah Kan Gelmesi)

  Midede ve bağırsakların üst bölümlerindeki ağır kanama­lardan sonra görülen melena siyahımsı koyu renkte, ya­pışkan ve kötü kokulu dışkı çıkarılmasıdır. Siyah renk sin­dirim süreci ve bağırsaktaki maddelerin kokuşması sırasında hemoglobinin hematine dönüşmesinden kaynaklanır. Melena her zaman önemli bir hastalığın göstergesidir. En sık rastlanan nedenleri mide ve incebağırsak ülserleri, tümörler ve ağır pıhtılaşma bozukluklarıdır. Ba­zen kanama […]

LENF BEZLERİNİN BÜYÜMESİ

Lenf Bezlerinin Büyümesi

Lenf bezleri olarak da bilinen lenf düğümleri, lenf yolları bo­yunca yer alan küçük organlardır. Yuvarlak, fasulye ya da yumurta biçiminde, birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişen büyüklüklerdedirler. Vücudun çeşitli bölgelerinde genel­likle toplu halde bulunurlar. Lenf dolaşımıyla lenf düğümlerine gelen lenf sıvısı burada süzülür. Süzülme sırasında lenf sıvısıyla vücut dokula­rından taşınan bakteri gibi yabancı hücreler lenf […]

KUSMA

Kusma

Mide içeriğinin ağızdan boşaltılmasına kusma denir. Kus­ma, karın kasları, diyafram ve mide duvarındaki kasların aynı anda ve hızla kasılmasıyla gerçekleşir. Bu arada mi­deyle onikiparmakbağırsağı arasındaki mide kapısı (pilor) büzülmüş, mi­deyle yemek borusu arasındaki mide ağzı (kardiya) ise gevşemiş oldu­ğundan mide içeriği bağırsağa geçemez, ağza doğru itilir. Kusma regürjitasyondan farklıdır. Regürjitasyon mide ve yemek borusu içeriği­nin […]

KOMA

Koma

Birçok hastalığın gidişi sırasında hastanın ruhsal durumunda çöküntü ya da uyarılma yönünde değişiklikler görülür. Çöküntü niteliğindeki duyu baskılanması değişik derecelerde olabilir; uyku eğiliminin artmasından başlayarak kendinden geçmeye, uyaranlara karşı tümüyle ilgisiz kalmaya (stupor) ve komaya kadar va­rabilir. Uyku eğilimi artmışsa hasta yeterli bir uyarı aldığında uyanır ve tümüyle bilinçli duruma gelir; kendinden geçme söz konusuysa […]

KIZARIKLIK

Kızarıklık

Kızarıklık her zaman bir iltihap belirtisidir. Deri altında bulu­nan kılcal damarların genişlemesi ve buradan geçen kan miktarının artması sonucunda ortaya çıkar. Çeşitli hastalık­lara bağlı olarak mukoza zarlarında, örneğin konjunktivada ya da ağız içinde ve deride görülebilir. Kızarıklık çeşitli tonlarda olabilir; rengi çok canlı ve parlak kırmızı­dan soluk pembeye kadar değişebilir. Yaygın olarak ya da leke […]

KAŞINTI

Kaşıntı

Kaşıntı rahatsız edici, sevimsiz bir duyudur. Vücudun belirli bir bölgesiyle sınırlı olabilir ya da tümünü etkileyebilir; çok kısa sürebileceği gibi, günler, haftalar, aylar boyunca da in­sana sıkıntı verebilir. Şiddeti değişkendir, ama hemen her zaman daya­nılması ağrıdan daha zordur. Öznel kaşıntı duyusu insanda doğduğu andan başlayarak vardır. Örneğin, yenidoğanın doğumdan hemen altı saat sonra gözkapaklarında kaşıntı […]

KAS AĞRISI

Kas Ağrısı

“Miyalji” kas ağrısı anlamına gelen bir tıp terimidir. Bu terim belli bir bölgeyle sınırlı kalan ve bir ya da bir grup kası ilgilendiren ağrı için kullanılır. Uzun süreli duruş bozuklukları, soğukta kalma ya da ani hareketler kas ağrısını başlatabilir. Kas ağrısı çeşitli hastalıklara bağlı olarak da gelişebi­lir. Bunlar arasında romatizma, birçok enfeksiyon hastalığı, aşırı yüksek […]

KARIN AĞRISI

Karın Ağrısı

Karın ağrısı karın bölgesindeki organların hastalıklarında ortaya çıkan en önemli belirtidir. Tıpkı göğüs ağrısı gibi karın ağrısının da derin (viseral) ve yüzeysel (somatik) olmak üze­re iki tipi vardır. Derin ağrı mide, bağırsak, karaciğer, safra yolları, pankreas, böbrek ve idrar yolları ile dölyatağı, yumurtalık ve dölyatağı ekleri gibi kadın üreme organlarından kaynaklanır. Künt ve sinsidir. Yeri […]

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube