KABIZLIK

Kabızlık

Kabızlık bağırsakların düzenli aralıklarla ve tümüyle boşala­maması durumudur. Normal sayılabilecek dışkılama sıklığı kişiden kişiye değişmekle birlikte dengeli beslenen, düzenli yaşayan sağlıklı bir erişkinde bağırsakların her gün bir kez boşalması beklenir. Alışkanlık olarak günde iki kez ya da iki günde bir kez dışkıla­ma da normal sayılabilir. Buna karşılık haftada üç kezden daha az dışkılama kabızlık belirtisi […]

İŞTAHSIZLIK

İştahsızlık

İştahsızlık yemek yeme isteğinin yitirilmesidir. Bu isteksizliğe bağlı olarak kişide kilo kaybı da görülür. İştahsızlık konusunu ele almadan önce açlık kavramının tanımlanmasında yarar var­dır. Açlık insanı yemek yemeye iten bir fizyolojik uyarı olarak tanımlana­bilir. Kan şekerinin düşmesinden (hipoglisemi) ve midenin açlık kasılma­ları denen güçlü kasılmalarından kaynaklanan bir duyumdur. Başlangıçta önce midede bir boşluk ve güçlü […]

İSHAL

İshal

Normalden daha sık ve sulu ya da yumuşak kıvamlı dışkı çıkarılmasına ishal denir. Günde iki ya da üç kez normal kıvamlı dışkılama ishal sayılmaz. İshal bağırsak hareketleri­nin hızlanması, dolayısıyla da içindeki maddelerin hızlı ilerlemesi sonucu oluşur. Bu sırada bağırsaklardan sıvı emilimi azalır. Ayrıca bak­teri kökenli zehirli maddelerin ve iltihapların etkisiyle bağırsağın kendisi de bir miktar […]

İdrarda Kan (Hematüri)

İdrarda Kan (Hematüri)

İdrarda kan bulunması çeşitli hastalıklarda görülen bir belirtidir. Kanlı idrarın rengi içerdiği kan miktarına göre açık pembeden koyu kırmızıya kadar değişir. Kanlı idrar bulanıktır; cam bir kap içinde bir süre bekletilirse üstte görece duru, altta ise kanlı çökelti nedeniyle daha koyu renkli ve bulanık iki bölüme ayrılır. İdrarda kan belirtisi boşaltım sisteminin herhangi bir yerinden […]

İdrar Bozuklukları

İdrar Bozuklukları

Boşaltım sistemi idrarın üretilmesi ve atılmasıyla ilgili yapılardan oluşur. Organizma metabolizma atıklarından ve suda eriyen maddelerden idrar aracılığıyla temizlenir. Meta­bolizma atıklarının başında protein metabolizmasının son ürünleri olan üre ve ürik asit gelir; ilaçlar ve bunların parçalanma ürünleri olan azot bileşikleriyle besici türevi sülfürler ise suda çözünen yabancı maddelere örnektir. Vücuttan atılan idrar ayrıca organizmanın sıvı […]

İç Sıkıntısı

İç Sıkıntısı

İç sıkıntısı tam olarak tanımlanamayan ve dış dünyadaki gerçek koşullardan bağımsız bir tehlike, belirsizlik, endişe duyumudur. Terimin Batı dillerindeki karşılıkları Latince’de “daralma” an­lamına gelen angustias sözcüğünden türemiştir. Ruhsal kökenli iç sıkıntıları “boğulma”, “baskı”, “hava açlığı”, “kalbin buz kesmesi”, “çarpıntı”, “kalp ağrısı”, “sıkışma” gibi fiziksel belirtilerle ortaya çıkar. Bu belirti­ler solunum, sindirim, hareket ya da kalp-damar […]

Hickirik

Hıçkırık

Hıçkırık gırtlakta ses tellerinin arasındaki glottisi yarığının kısmen kapandığı sırada diyaframın birden kasılması ve akciğerlere hızla hava dolmasıyla ortaya çıkar. Daralmış aralıktan geçen hava tipik hıçkırık sesini verir. Hıçkırık diyafram sinirinin ya da diyaframla ilişkili karın organlarının örselenmesinden kaynaklanır. Örselenme ya da aşırı uyarılma diyaframı saran karın zarı iltihhaplarına, mide, karaciğer ve safrakesesi hastalıklarına, karında […]

Hemoptizi

Hemoptizi

Hemoptizi, solunum ağacından gelen kanın ağız ya da burun yoluyla dışarı çıkmasıdır. Ama kan burundan dışarı çıkarsa genellikle burun kanamasından (epistaksis) söz edilir. Çıkarılan kanın miktarı birkaç damla kanlı balgamdan, bir litre safkana kadar değişebilir. Çoğu kez boğaz ya da burundaki bir tıkanma duygusu¬nun ardından atılır. Atardamar kanı olduğundan açık kırmızı renktedir (akciğer atardamarının küçük […]

Hava Yutma

Hava Yutma (Aerofaji)

Gürültülü geğirtilere yol açan hava yutma çeşitli nedenlerden kaynaklanabilen karmaşık bir olgudur. Uzun süredir sık sık geğirmekten yakınan hastalar ince­lendiğinde, bu kişilerin her geğirmeden önce hava yuttukları ve havanın yemek borusuna dolduğu gözlenir. Bu havanın önemli bir bölümü yemek borusunun alt bölümünde kaltr ve ağızdan gürültülü bir biçimde çıkarılır. Uzun süre yinelenen geğirmeler heyecan ve […]

Havale

Havale

Havale iskelet kaslarında istemsiz olarak ortaya çıkan kasılma nöbetidir. Kasılmalar kısa gevşeme dönemleriyle art arda geliyorsa buna klonik havale denir. Kasılmalar uzar ve vücut katılaşırsa havalenin tonik olduğu söylenir. Nöbet sırasında bu iki havale tipi birbirini izleyebilir. Her ikisi de bazı beyin hücrelerinin ani olarak ve kendiliğinden akım üretmesinin sonucudur. Havale değişik patolojik durumlardan kaynaklanabilir. […]

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube