Kleptomani

Kleptomani

Kleptomani, gerçekte gerek duyulmayan maddeleri çalma dürtüsüdür. Keptoman bu işi o kadar açık seçik bir biçimde yapar ki, tedaviye gereksinim duyduğu bir psikolojik rahatsızlığı olduğu hemen anlaşılır. Kleptomani, kompülsif, yani önüne geçilemez bir isteğin, yineleyen bir biçimde ortaya çıkmasıdır. Kleptomani bilinen anlamda hırsızlık değildir; çalınan nesneler çoğunlukla değersiz şeylerdir ve çalan kişi bunu ihtiyacı olduğundan […]

Skleroderma

Skleroderma

Skleroderma katı cilt demektir. Bu otoimmün hastalık cilde kuvveti ve elastikliği veren proteinin (kolajen) fazla üretilmesinden dolayı oluşan katılık ve bükülmezliktir. Bazı bireylerde iç organlara zarar verdiği de görülmüştür. Derideki problem, kolajenin çok üretiminden dolayı, geniş alana yayıldığı zaman, bu hastalığa dizgisel sertleşim (skleroz) veya geniş skleroderma adı verilir. Skleroderma her 2000 kişiden birini etkiler […]

Reiter Sendromu

Reiter Sendromu

Reiter sendromu kireçlenme, idrar yolu iltihabı ve göz nezlesiyle (gözün dışını kaplayan bölgedeki iltihaplanma) ortaya çıkar. Bu durum, bağışıklık sisteminin, dizanteriye veya genital organ enfeksiyonlarına neden olan bakteriye, eksik cevap vermesinden kaynaklanır. Reiter sendromuna karşı genetik bir bileşen vardır. Bu bileşeni bulunduran kişiler, kalıtsal olarak belirli bir gene de sahiplerdir. Dolayısıyla bu da bağışıklık sisteminin […]

Polimiyozit ve Dermatomiyozit

Polimiyozit ve Dermatomiyozit

Polimiyozit nadir olarak görülen ve 200.000’de 1 rastlanan otoimmün bir hastalıktır. Kas dokuları iltihaplanarak kas güçsüzlüklerine ve diğer belirtilere sebep olurlar. Kas iltihaplanmasına bağlı olarak deride bir isilik oluşursa, buna dermatomiyozit denir (dermato=deri, myositis=kas iltihaplanması). Dermatomiyozit ve polimiyozit hastası insanların 3’te 2’sini kadınlar oluşturur. Polimiyozit ve dermatiyozit aylar veya yıllar sonra sonuçlanabilir. Ama nadiren tedavisiz […]

Gonokokal Olmayan İdrar Yolu İltihabı

Gonokokal Olmayan İdrar Yolu İltihabı

Gonokokal olmayan idrar yolu iltihabı, cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Bu iltihap Neisseria gonorrhoeae organizmasının başka bir türünden kaynaklanır ve bel soğukluğuna sebep olur. Bu hastalığın gonokokal olmayan çeşidi, bel soğukluğundan çok daha yaygındır. Bel soğukluğuna benzer bir şekilde bu hastalık hem erkeği hem de kadını etikler. Bu vakaların bir çoğu Chlamydie trachomatis organizmasından kaynaklanır; […]

Trişinoz

Trişinoz

Trişinoz, köpekler, ayılar ve domuzlar dahil bütün hayvanlarda yaşayan kurtçuk larvalanndan oluşan bir enfeksiyondur. Genelde bu hastalık az pişmiş domuz etinden edinilir. Sindirilmiş Trichinella spiralis kurtçuğunun larvaları bağırsaklarda büyür ve burada kan akışma daha çok larva bırakır. Kaslara taşınmasıyla, burada kist üretirler. Trişinoz, etlerin doğru pişirilmesiyle veya sıfır derecede dondurulmasıyla engellenebilir. Bu kurtçukların neden olduğu […]

Bağırsak Kurtları

Bağırsak Kurtları

Bağırsak kurtları, sestod olarak da bilinen bant şeklindeki kurtçukların uzunluğu yaklaşık 900 cm kadardır ve az pişmiş sığır etinden, domuz etinden ya da balık etinden edinilir. Bağırsak kurtlarının tümü insan ya da hayvan bağırsaklarında yaşar. Burada kancalarının ya da emicilerinin yardımıyla kendilerini bağırsakların duvarlarına bağlarlar. Domuz etinin içinde bulunan bağırsak kurdu yumurtalarının yenmesi, bağırsağın veya […]

Giyardiyaz

Giyardiyaz

Giyardiyaz, tek hücreli bir hayvan olan Giardia lamblia‘dan kaynaklanan ince bağırsak enfeksiyonudur. Dünyanın en parazitik hastalıklarından biri olan giyardiyaz, ishalle, karında gazla ve kramplarla ortaya çıkar. Giyardiyaz, sağlığa zararlı koşullarla, kirlenmiş su veya yiyecekle, insandan insana temasla ya da cinsel temasla bulaşır. Parazit, hayvanlar tarafından kirletilmiş (dağ gölleri ve akarsular dahil olmak üzere) soğuk sularda […]

Sporotrikoz

Sporotrikoz

Sporotrikoz, bitkilerde ve toprakta bulunan Sporothrix schenckii mantarının oluşturduğu bir enfeksiyondur. Bu enfeksiyon genelde toprakla uğraşan insanlarda görülür ve mantar derideki bir kesikten lenf sistemine giriş yaptığında ortaya çıkar. İlk olarak, kesilen ya da delinen bölgenin yanında, kırmızı ve ağrılı bir şişkinlikle veya çıbanla karşılaşırsınız. Daha sonraki haftalarda, basit şişkinlikler lenf sisteminin kanallarına doğru yaklaşır. […]

Ateşli Tifo

Ateşli Tifo

Ateşli tifo, tifo mikrobu içeren kirli suların ya da besinlerin tüketilmesiyle oluşan bakteriyel bir enfeksiyondur. Bakteri, bağırsaklardan kan dolaşımına geçer ve ardından karaciğerle dalakta çoğalır. Daha sonra safra kesesi üstünden bağırsaklara geçerler. Belirti göstermeyen bireyler, bakterileri sindirim yollannda yıllarca taşırlar ve ardından başkalarına bulaştırırlar. Ateşli tifoya gelişmekte olan ülkelerde sıkça rastlanır. Bu tip ülkelere gitmeden […]

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube