Yüksek Kolesterol

Yüksek Kolesterol

Yüksek kolesterol, kanınızda vücudunuzun gereksinim duydu­ğundan daha fazla kolesterol bulunduğu anlamına gelmektedir. Kolesterol, hücrelin oluşması için gerekli olan madde ya da vücudun enerji kaynağı olarak görev yapan bir grup yağdan (lipidler) biridir. Karaciğeriniz, vücudunuzun gereksinim duyduğu kolesterolün büyük bir kısmını üretebilir. Kanınızdaki total koleste­rolün düzeyini bilmenin yanı sıra, değişik türdeki yağların seviyele­rini bilmek de önemlidir. […]

Şok

Şok

Vücutta, hücrelerinizin hayatta kalmak için gereksinim duyduğu oksijen ve besin maddelerini sağla­yacak kadar yeterli kan dolaş­mazsa, bu durum şok olarak adlan­dırılan ve hayatı tehdit eden bir sağlık sorununa neden olur. Eğer durum hemen tedavi edilmezse, şoka giren kişiler ölebilirler. Şok, aşırı derecede düşük tansiyondan kaynak­lanır. Bazen kalp kasının vücudu beslemek için yeteri kadar pompa­lama yapmasına […]

Varis

Varis

Varis, bacak yüzeyinin hemen altında bulunan bükümlü, ip gibi olan kan damarlarıdır. Tüm kadınların yarısında, yaşlandıkça farklı derecelerde variköz (varisli) venler (toplardamarlar) oluşur. Variköz (varisli) venler (toplardamarlar), venlerde (toplardamarlarda) bulunan bir takım küçük, tek yönlü kapakçıkların yetmezliğinden kaynaklanır. Bu kapakçıklar, kanın yer çekimi tarafından ayaklara doğru geri çekilmesini önler. Kalp pompalama yaparken, bu kapakçıklar kanın […]

Derin Ven Trombozu

Derin Ven Trombozu

Derin ven trombozu (DVT), geniş bacak venlerinde (toplardamarlarında) pıhtıların oluştuğu bir hastalıktır. Derin venlerde (toplardamarlarda) pıhtı oluşumuna iki faktör katkı sağlar. İlki, alt venlerde (toplardamarlarda) kanın stagnasyonudur (dolaşımın yavaşlamasıdır). Yürürken baldır kaslarınızın kasılması, kanın bacak verilerinden (toplardamarlarından) kalbe geri itilmesine yardımcı olur. Uzun süreli yatak istirahatı, uzun süren bir ameliyat ya da uzun süren bir […]

Bacak Atardamarlarının Tıkanması

Bacak Atardamarlarının Tıkanması

Arterlerin (atardamarların) içinde yağ yüklü plakların birikmesi (ateroskleroz), kaslara ulaşabilen kan miktarını sınırlandırır. Bu, bacaklara kan sağlayan arterlerde (atardamarlarda) meydana geldiğinde, egzersiz esnasında bacaklar oksijensiz kalabilir. Bu, periferal (çevresel) arteriyal hastalık ya da periferal (çevresel) vasküler hastalık olarak adlandırılan bir durumdur. Bacaklarda görülen vasküler hastalık, intermitan (aralıklı) klodikasyondur. Bu hastalık, aşağıda değinilen semptomlara neden olur.Bacak […]

Emboli

Emboli

Emboli, kan dolaşımında hareket edip daha küçük bir artere yerleşerek bir organa olan kan akışını engelleyen katı bir parçacıktır. Bu katı parçacık genellikle bir kan pıhtısı, kolesterol parçacığı ya da her ikisinin bir birleşimidir.Bir emboli, vücudun her hangi bir bölgesine ya da organa giden arterleri (atardamarları) tıkayabilir fakat genellikle bacakları, böbrekleri ve beyni etkiler. Büyük […]

Mitral Daralma ve Mitral Yetmezlik

Mitral Daralma ve Mitral Yetmezlik

Mitral kapak, sol atruyumu (kulakçığı) sol ventrikülle (karıncıkla) birleştirir ve oksijen açısından zengin kanın akciğerlerden kanın vücudun tüm diğer bölümlerine pompalandığı yer olan sol ventriküle (karıncığa) geçmesine olanak sağlar. Mitral stenoz (Mitral daralma); kapakçığın sertleşmesini ve mitral kapak açıklığının (ağzının) daralmasını içerir. Mitral stenozun en yaygın nedeni; sonuçta sol ventrikülün (kanncığın) genişlemesine kanın akciğerlere geri […]

Aort Daralması ve Aort Yetmezliği

Aort Daralması ve Aort Yetmezliği

Aortik kapak, sol ventrikül (karıncık) ile vücudun en büyük arteri (atardamarı) olan aortun birleştiği yerde bulunur. Normalde, aortik kapak üç yaprakçıktan meydana gelir. Sol ventrikül (karıncık), oksijen açısından zengin kanı aortik kapakçıktan aorta, sonunda da vücuttaki tüm organlara pompalar. Aortik kapak, normalde kanın sol ventriküle (karıncığa) geri dönmesini engeller ve normalde kan akışına biraz direnç […]

Kalp Üfürümü

Kalp Üfürümü

Kalp üfürümü, kalp atışınızla ilgili olan ıslık sesine benzer bir sestir; kanın kalp içinde pompalanıyor olması bu sesi yaratır. Bir steteskop göğsünüze yerleştirildiğinde bu ses duyulabilir. Birçok kalp üfürümü “masum”dur. Bu, altta yatan başka bir kalp hastalığından kaynaklanmadığı anlamına gelir. Çocukların kalpleri göğüs kafesine daha yakındır ve doktorlar sıklıkla çocuklarda herhangi bir kalp hastalığından kaynaklanmayan […]

Kor Pulmonale

Kor Pulmonale

Kor pulmonale de kalbin sağ pompalama odacığı (sağ ventrikül (karıncık) genişler ve güçsüzleşir ; akciğerlere etkili bir şekilde kan pompalayamaz. Sol ventrikül (karıncık)  en sık sorun yaşayan ventrikül (karıncık) – normal kalır. Çoğu kor pulmonale vakasına, kronik akciğer hastalıkları olan kronik bronşit ve amfizem neden olur. Kor pulmonale, akciğerlerde bulunan arterlerdeki (atardamarlardaki) kan basıncından kaynaklanır. […]

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube