Von Willebrand Hastalığı

Von Willebrand Hastalığı

Von Willebrand hastalığı, kalıtsal yolla geçiş gösteren en yaygın kanama bozukluğudur. Hastalık, plateletlerin (trombositlerin) iyi çalışması için gerekli olan bir pıhtılaşma faktörü olan Von Willebrand faktöründeki bir defekt (bozukluk) neticesinde ortaya çıkar. Von Willebrand faktöründeki defekt (bozukluk), faktör VIII’ i de etkiler. Sonuç olarak, kanı pıhtılaştırmakla yükümlü olan mekanizma tahrip olur ve kanamayı kontrol etmek […]

Trombositopeni

Trombositopeni

Trombositopeni, bir platelet (trombosit) eksikliğidir. Plateletler (trombositler), kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan ve kanamayı kesen (durduran) hücre parçalarıdır. İki trombositopeni kategorisi vardır: idiyopatik ve sekonder. İdiyopatik trombositopeni aynı zamanda idiyopatik trombositopenik purpura ya da otoimmun veya immun trombositopeni olarak da adlandırılır. İdiyopatik, nedenin bilinmediği anlamına gelmektedir; purpura ise, küçük kanama alanlarının neden olduğu cilt üzerindeki kırmızı […]

Polisitemi

Polisitemi

Polisitemi, kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin aşırı üretilmesidir ve bu da kanın koyulaşmasına ve venlerde (toplardamarlarda) pıhtılaşmasına neden olur. Bu bozukluğun birçok türü vardır. Sekonder polisitemide, vücutta oksijen azlığına neden olan diğer durumlar (akciğer hastalığı ya da yüksek irtifada yaşamak gibi), oksijen azalışını karşılamak için kırmızı kan hücrelerinin aşırı miktarda üretilmesine neden olur. Stres polisitemisinde, […]

Agranülositoz

Agranülositoz

Agranülositoz; enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücreleri olan nötrofıl sayısının kan dolaşımında çarpıcı bir şekilde düştüğü nadir görülen bir hastalıktır. Bu durum, kemik iliğinde nötrofillerin üretilmiyor olmasından ya da nötrofillerin kan dolaşımına salınmıyor olmasından kaynaklanır. Nötrofillerin koruması olmaksızın vücut bazı tür enfeksiyon türlerine karşı tamamen savunmasız kalır. Agranülositoza, kanser hücrelerini tahrip ederken birçok faydalı kan hücresini […]

Kanser

Kanser

Her birimiz başlangıçta tek bir hücreyizdir. Döllenmiş yumurta bölünmeye başlar ve bir süre için hepsi birbirine benzeyen hücrelerden oluşan bir hücre topu (yumağı) vardır sadece. Hücre topu (yumağı) yavaş yavaş insan şeklini almaya başlar. Bazı bölgelerde hücreler bölünmeye ve çoğalmaya devam eder , (örneğin; ince parmaklar oluşur ve uzar). Bazı bölgelerde de, hücreler çoğalmayı keser […]

Hemofili

Hemofili

Hemofili, bir kanama bozukluğudur. Birçok türü vardır. Hemofili A ya da klasik hemofoli olarak adlandırılan en yaygın türünde, faktör VIII olarak adlandınlan bir pıhtılaşma faktörü, kanda yeterli miktarlarda bulunmaz ve bu da bir kanama eğilimine neden olur. Hemofili B, ya da Christmas hastalığı, başka bir pıhtılaşma faktörü olan faktör IX eksikliği ile karakterizedir. Her iki […]

Multipl Miyelom

Multipl Miyelom

Multipl miyelom; kemik iliğinde kontrolsüzce çoğalan ve plazma hücresi olarak adlandırılan bir beyaz kan hücresi türünün neden olduğu nadir bir kanser türüdür. Plazma hücreleri, enfeksiyöz ajanlarla ve kan dolaşımına giren yabancı maddelerle savaşan antikorlann üretiminden sorumludur. Kemik iliğinde aşırı sayıda plazma hücresinin bulunması, kırmızı kan hücrelerinin, plateletlerin (trombositlerin) ve diğer beyaz kan hücrelerinin üretimini engelleyerek […]

hodgkin olmayan lenfoma

Hodgkin Olmayan Lenfoma

Hodgkin olmayan (non-hodgkin) lenfoma, bazı lenfositler (kemik iliğinde ve lenf bezlerinde üretilen beyaz kan hücreleri), kanseröz (kanserleşmiş) hücrelere dönüştüğünde gelişen bir lenf bezi kanseridir. Farklı Hodgkin olmayan (non-hodgkin) lenfoma türleri; düşük, orta ve yüksek gradlı olmak üzere anormal hücrelerin boyutuna, tipine ve yapısına (paternine) göre sınıflandırılır. Bunlar, mikroskop altında ve hücrelerin yüzeyindeki kimyasalları belirleyip boyayan […]

lenf kanseri

Hodgkin Lenfoma

Hodgkin lenfoma, lenfoma (lenf bezi kanseri) türlerinden biridir. En sık 15 ila 34 yaş arası kişiler ile 55 yaş üzerindeki kişilerde gelişir. Çocuklarda da gelişebilir. Hodgkin hastalığı tipik olarak bir lenf bezinde başlar ve lenfatik damarlar aracılığıyla düzenli olarak komşu bezlere yayılır. Hodgkin hastalığı, Hodgkin olmayan (dışı) lenfomalardan daha kolay iyileştirilir. Hodgkin lenfoma, tedavi ve […]

lenf bezi kanseri

Lenfoma (Lenf Bezi Kanseri)

Lenfoma (Lenf Bezi Kanseri), lenf bezi kanserleri için kullanılan geniş bir terimdir. Lenfatik sistem; lenf bezlerini (lenf nodu (düğümü) olarak da adlandırılır), bezleri birbirine bağlayan ve lenfatiktikler olarak adlandırılan ince damarları ve dalağınızı, timusunuzu (özdeninizi), tonsillerinizi (bademciklerinizi) ve adenoidlerinizi (bezelerinizi) kapsar.Lenf bezleri, hastalıklarla savaşan immun (bağışıklık) hücrelerini üretir ve bunlara ev sahipliği yapar ve hasta […]

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube