grip

Grip

Grip, 3 farklı enflüenza virüsünün (A, B veya C) birinden kaynaklanan solunum yolu enfeksiyonudur. Grip virüsü havada bulunan enfekte olmuş damlacıktan solumanızla vücuda girer ve genellikle başka birinin öksürmesi veya aksırmasıyla üretilir. Her kışa yakın, salgınlaşır ve o yılın grip virüsünün şiddetine göre çeşitlilik gösterir. Eğer siz de diğer insanlar gibi hayatınızın bazı bölümlerinde gribe […]

nezle

Nezle (Soğuk Algınlığı)

Nezle, resmi olarak nazofarenjit veya üst solunum yolu enfeksiyonu olarak bilinir, ve daha çok kış mevsiminde olmak üzere, insan­ları ortalama olarak yılda iki kez etkiler. Nezle, cereyanda kalmakla ya da soğuk havadan dolayı olmaz. Nezleye, direkt temasla iletilen, yüzlerce virüsten birisi sebep olur, örneğin elinde bu virüslerden birisi ya da birkaçı bulunan birinin elini sıkıp, […]

pozisyonel vertigo

Pozisyonel Vertigo

Vertigo, kulaktaki dengeyi kontrol eden kısmındaki bozukluğun sonucu olarak, etrafınızdaki nesne­lerin döndüğü hissini yaşamanız ya da dönme hissini yaşamanız durumudur. Pozisyonel vertigoda (tıbbi olarak iyi huylu paroksismal postural vertigo olarak bilinir) kafanızı geriye doğru eğdiğinizde ya da sırt üstü yattığınızda aşın bir dönme hissedersiniz. Böyle bir vakada, gözleriniz, kontrolünüz dışında bir taraftan diğer tarafa doğru […]

kulak çınlaması

Kulak Çınlaması

Kulak çınlaması, çevrede herhangi bir ses olmamasına rağmen kulak­larınızda ses duyma hissidir. Duyduğunuz sesler hafif ya da şiddetli, devamlı ya da aralıklı olabilir. Gürültü çınlama, tınlama, uğuldama, kükreme, vınlama ya da tıslama şeklinde betimlenebilir. Kulak çınlaması sorununuz varsa, doktorunuzu görünüz. Dokto­runuz sizi bir KBB uzmanına yönlendirebilir. Doktorunuz ya da KBB uzmanı, işitme testi, bilgi­sayarlı tomografi […]

barotravma

Barotravma

Barotravma (basınç travması), hava başmandaki değişiklilerin kulağa verdiği zarar anlamına gelir. Östaki borusunun kısmen ya da tamamen tıkanması sonucu meydana gelir. Borunun görevi, orta kulaktaki basıncı kulağın dışındaki basınçla aynı tutmaktır. Kimilerinde, östaki borusu görevini yerine getirmez ya da soğuk, allerji ya da enfeksiyon nedeniyle geçici olarak tıkanmıştır. Bu gibi durumlarda, ani bir hava basıncı […]

İşitme Kaybı

İşitme Kaybı

Tam ya da kısmi işitme kaybı, birçok farklı sebepten kaynaklana­bilir; kulak kirinin kulak kanalını tıkamasından, yaşlanma, şiddetli gürültü, hasar, ilaçlar, enfeksiyon ve doğum sırasında meydana gelen hasarlar bu sebepler arasın­dadır. Yaşlanmaya bağlı iştime kaybı (presbikuzi de denir), 65 yaş üstündeki insanların üçte birinde görülür. En erken 40 yaşında başlar ve özellikle yüksek frekanstaki sesleri duyma […]

Akustik Nöroma

Akustik Nöroma

Akustik nöroma (sinir uçlarında oluşan tümör) , yavaş büyüyen, iyi huylu (kanserli olmayan) , iç kulağı beyne bağlayan, sekizinci beyin siniri tümörüdür. Erken belir­tileri, titreme, sersemlemişlik hissi, kulağınızda parazitli duyma ve  kademeli olarak duyma kaybıdır. İleri vakalarda, tümör yüz sinirine baskı yapar, bunun sonucu olarak da yüze ifade veren kaslarda zayıf­lama olur. Tümörün gidişatını takip […]

Labirentit

Labirentit

Labirentit, iç kulaktaki labirente benzeyen boşlukta (iç kulaktaki sıvıyla dolu geçişler) oluşan enfek­siyon ve yangıdır. Hemen her zaman bir viral enfeksiyon sonucu oluşur. Nadir vakalarda, orta kulak iltihabından, iç kulağa sıçrayan bakterilerden meydan gelir. Belirtiler Vertigo (baş dönmesi) ve denge kaybı, bulantı, kusma, gözlerdeki istem dışı hareketler ve bir kulaktaki işitme kaybıdır. En ciddi belirtilerinin […]

Ses Teli Tümörleri

Ses Teli Tümörleri

Ses tellerindeki – gırtlaktaki, küçük kaslı yapılar – tümör selim (sıçra­mayan tipte) olabileceği gibi habis (kanserli) de olabilir. Kanserli tümörler genellikle, sigara veya içki içen insanlarda olur. Selim tümörler ya genellikle, yüksek sesle konuşmaktan kaynaklanan poliplerdir ya da virüsten kaynak­lanan papillomlardır. 60 yaşın üstündeki erkeklerde tümör geliş­mesi, kadınlardan daha çoktur. Belirtiler Bütün ses teli tümörleri, […]

larenjit

Larenjit

Larenjit, gırtlak (ses borusu) iltihaplanmasıdır, genellikle tahriş ve enfeksiyon sonucu olur. Ses kısılmasına ya da ses kaybına yol açar. Normal konuşma, akciğerden ses tellerinde yukan hava gönde­rildiği zaman oluşur. Havanın gönderilmesi, ses tellerinin titre­şimini sağlar ve ses oluşur. Bu sesi, ses tellerinize koydu­ğunuz gerilimle kontrol edebilir ve diliniz, ağzınız, dudaklarınızla şekillendirebilirsiniz. Larenjit, ses tellerini kaplayan […]

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube