Akromegali

Akromegali

Akromegali nadiren, kanserli olmayan bir tümör nedeniyle hipofiz bezi çok fazla büyüme hormonu salgıladığında oluşur. Sonucunda, kafatası, çene, eller ve ayaklar anormal büyür. Eğer tümör çocuklukta, 10 yaşından önce gelişirse, büyümeyi top yekûn arttırıcı olabilir. Buna jigantizm adı verilir. Etkilenen çocuklar, muazzam oranlara, 2.40 m. uzunluğa ulaşabilir. İç organlar da büyüdükleri için akromegali ve jigantizm, […]

Hiperaldosteronizm

Hiperaldosteronizm

Aldosteronizm olarak da bilinen Hiperaldosteronizm, adrenal bezleri tarafından yapılan aldosteron hormonunun aşırı üretiminden kaynaklanır. İhtiyaç fazlası aldosterone vücudun çok fazla tuz -yüksek tansiyona ve sıvı biriktirmesine neden olan- çok az potasyum tutmasına neden olur. Aldosteronizme nadiren, adrenal bezindeki bir tümör ya da bezin tümünün büyümesi neden olur; buna birinci basamak aldosteronizm ya da Crohn sendromu […]

Böbrek Üstü Bezi Yetmezliği

Böbrek Üstü Bezi Yetmezliği

Böbrek üstü bezi yetmezliğine çoğu vakada bir otoimmün hastalığı neden olur; yani hormon üretimini azaltan, adrenal bezlerinin dış katmanına saldıran ve tahrip eden antikorlar üreten bir bağışıklık sistemi. Bazı vakalara, akciğerler ya da memeler gibi, vücudun başka bölgelerinden adrenal bezlerine yayılan kanserler neden olur. Diğer vakalara, tüberküloz gibi, adrenal bezlerini etkileyebilen enfeksiyonlar neden olur. Nadir […]

Tiroit Kanseri

Tiroit Kanseri

Tiroit kanseri, tiroit bezinde kötü huylu hücrelerin gelişmesinden kaynaklanır. Bu hastalığa kadınlar erkeklerden 3 kat daha fazla yakalanır ve hastalık genelde 30 yaşından sonra çıkar. Tiroit kanserinin beş türü vardır. En yaygın iki türünün (papiler ve foliküler) tedavisinin uzun dönem geleceği parlaktır. Papiler kanserler: Tiroit kanserlerinin %70’ini oluştururlar; sıklıkla boyundaki lenf bezlerine yayılırlar ve bu […]

İdrar Yolu Tıkanması

İdrar Yolu Tıkanması

İdrar yolu tıkanması, idrar akışının idrar yolu üzerinde herhangi bir yerde bloke olmasıdır. Blokaj, böbrek tarafından üretilen idrann vücut tarafından dışan atılmasını engeller. Sonucunda idrar geri çıkarak böbreklere zarar verir. Erkeklerde en çok rastlanan idrar yolu tıkanması nedenleri prostat büyümesi, idrar kesesi kanseri ve böbrek taşlarıdır. Kadınlarda ise, ciddi idrar yolu enfeksiyonu, taşlar veya idrar […]

Üretra Daralması

Üretra Daralması

Üretra daralması (Üretral striksiyon) üretranın yani idrann idrar kesesine doğru geçtiği kanalın daralmasıdır. Az karşılaşılan bir durum olup daha ziyade üretra yaralanması sonucu sonrası oluşan bir yara dokusu veya tedavi edilmemiş bel soğukluğu veya gonokokal olmayan üretrit gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar sonucu meydana gelir. Belirtiler ağrılı ve/veya güç idrar boşaltımı; yavaş veya aralıklı idrar […]

Böbrek Toplardamar Trombozu

Böbrek Toplardamar Trombozu

Böbrek toplardamarları, kanı böbreklerden dışarı taşıyan damarlardır. Toplardamarlardan birinin kan pıhtısı ile kısmen veya tamamen tıkanması böbrek toplardamar trombozuna yol açabilir. Böbrek toplardamar trombozuna aynca toplardamarın tümör tarafından tıkanması veya sırta ve karnın arka bölgesine alınan bir darbe de yol açabilir. Aynca nefrotik sendrom sayesinde oluşabilir ve (nadir olsada) susuz kalmış çocuklan etkileyebilir. Belirtiler arasında, […]

Vezikoüreteral Reflü

Vezikoüreteral Reflü

Vezikoüreteral reflü idrarın idrar kesesinden üreter ile böbreklere geri (reflü) basmasıdır. İnsanlar idrar kesesi ile böbreklerin üreterle birleştiği noktada var olan bir kapakçık ile doğar. Bu kapakçık idrar kesesindeki basınç fazla olmasına rağmen idrarın tüplere geri dönmesini engeller. Bu kapakçığın işlevini normal olarak yapamaması durumunda, idrar kesesinden geri sızan idrar beraberinde idrar kesesinde barınan bakterileri […]

Böbrek Atardamar Stenozu

Böbrek Atardamar Stenozu

Böbrek atardamar stenozu, böbreklere kan sağlayan atardamarlarda daralma veya tıkanma ile oluşur.Engellenen kan dolaşımı yüksek tansiyona veya kronik böbrek yetmezliğine yol açabilen kimyasal ve hormonal bir zincirleme reaksiyon başlatır. Böbrek atardamar stenozu, atardamar duvarlarının kalınlaşması (fibromüsküler displazi) veya damar tıkanıklığı tarafından oluşan plak tabakasının atar damarı daraltması sonucu oluşabilir. Fibromüsküler displazi genellikle kadınlarda ve genç […]

İlaç Kaynaklı İnterstisyel Nefrit

İlaç Kaynaklı İnterstisyel Nefrit

Glomerulusun şişmesi glomerülonefrit olarak bilinse de böbrek yollarını çevreleyen bölgenin şişmesi interstisyel nefrit (doku içi böbrek iltihabı) olarak adlandırılır. Bu duruma genellikle ilaçlara verilen tepki yol açar. Kanda dolaşan ilaçlar ya karaciğer tarafından çözülür ya da böbrekler tarafından idrar yolu ile atılır. Bazı ilaçlar kan süzülürken böbreklere hasar verebilirler. Bazı durumlarda ilaçlar bağışıklık sistemi tarafından […]

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube