anemi

Hemolitik Anemi

Hemolitik anemi, kırmızı kan hücrelerinin erken (zamanından önce) tahribi olan hemoliz (kan yıkımı) ile ayırt edilir. Birçok kalıtsal ya da sonradan edinilen hemolitik anemi türü mevcuttur. Diğer anemilerde de olduğu gibi, hemolitik aneminin sonucunda da kırmızı kan hücrelerindeki oksijen taşıyan protein olan hemoglobin azalır. Hücreler erken (zamanından önce) tahrip edildiklerinde, vücut bunu karşılamak için yeni […]

anemi

Folik Asit Eksikliği Anemisi

Folik asit eksikliğinden kaynaklanan bu anemi, B12 vitami eksikliğine benzerdir: kırmızı kan hücreleri büyüktür ve daha az sayıda bulunurlar. Beyaz kan hücreleri genellikle anormal görünürler ve hem beyaz kan hücreleri hem de plateletler (trombositler) az sayıda bulunabilir. B12 vitamininin tersine, folik asit vücut tarafından büyük miktarda ve uzun süre depolanmaz. Sürekli bir folik asit vitamini […]

anemi

B12 Vitamini Eksikliği Anemisi

B12 vitamini eksikliği anemisi, beslenmedeki bir B12 vitamini eksikliğinden ya da besinlerden bu vitamini emme kabiliyetinin olmamasından kaynaklanır. Bu, kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin üretimim engeller. Bu hastalıkta, makrositler olarak adlandırılan büyük kırmızı kan hücreleri oluşur. B12 vitamini, sadece ette ve süt ürünlerinde bulunur. Amerikalılar bu ürünleri çok fazla tüketirler. B12 vitamini, karaciğerde depolanır. Sağlıklı […]

demir eksikliği anemisi

Demir Eksikliği Anemisi

Vücutta yeterli miktarda demir olmaması, demir eksikliği anemisine yol açabilir. Bu, aneminin en yaygın türüdür. Amerika Birleşik Devletleri’nde, adet gören kadınların yaklaşık olarak %10 ila %15′inde demir eksikliği anemisi bulunmaktadır. Demirin en önemli rollerinden biri, vücuttaki dokulara oksijen taşıyan ve kırmızı kan hücrelerinde bulunan bir protein olan hemoglobinin bir parçası olmaktır. Demir eksikliği anemisi; kandaki […]

anemi (kansızlık)

Anemi (Kansızlık)

Anemi, kanda çok az kırmızı kan hücrelerinin bulunduğu bir durumdur. Kanda çok az kırmızı kan hücresinin bulunması, düşük hemoglobin seviyesine neden olur. Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinin içinde bulunan ve akciğerlerden tüm vücut dokularına oksijen taşıyan proteindir. Aneminin birçok nedeni vardır ve anemi genel olarak iki kategoriye ayrılır: Kırmızı kan hücresi üretürdnin düşük ya da hatalı […]

barotravma

Barotravma

Barotravma (basınç travması), hava başmandaki değişiklilerin kulağa verdiği zarar anlamına gelir. Östaki borusunun kısmen ya da tamamen tıkanması sonucu meydana gelir. Borunun görevi, orta kulaktaki basıncı kulağın dışındaki basınçla aynı tutmaktır. Kimilerinde, östaki borusu görevini yerine getirmez ya da soğuk, allerji ya da enfeksiyon nedeniyle geçici olarak tıkanmıştır. Bu gibi durumlarda, ani bir hava basıncı […]

felç (inme)

Felç (İnme)

İki genel felç (inme) kategorisi vardır ve bunların her birinin sebebi farklıdır. İskemik felçler, hemen hemen daima bir kan damarım tıkayan bir pıhtı sebebiyle, beyine olan kan akışının kesintiye uğraması durumunda meydana gelir. Felçlerin takriben yüzde sekseni bu kategori içindedir. Geriye kalan yüzde yirmi, beyin kanamalarım teşkil etmekte olup, beyindeki bir kan damarının yırtılması halinde […]

Menenjit

Menenjit

Menenjit, beyni ve omuriliği çevre­leyen ve koruyan üç zar olan meningelerin iltihaplanmasıdır. Menenjit çoğunlukla, bir virüs ya , da bakterinin yol açtığı enfeksiyon sonucu vuku bulur. Enfeksiyon genellikle, vücudun başka bir kısmında başlar ve kan dolaşımı suretiyle beyin zarlarına ulaşır. Enfeksiyon ayrıca, sinüs boşluklarından veyahut kulaktan da beyine doğrudan yayılabilir. Viral (virüsün yol açtığı) menenjit, […]

Beyin Sarsıntısı

Beyin Sarsıntısı

Beyin sarsıntısı, kafaya isabet eden bir vuruş ya da darbe sonrasında vuku bulan geçici bir bilinç ve beyin fonksiyonu kaybıdır. Bilinç kaybı saniyeler, dakikalar veya saatler sürebilir. Ama iyileşme bir gün içinde gerçekleşir. Beyin dokularında, keşfedilebilir bir hasar yoktur. Araştırmacılar, beyin sarsıntısındaki yaralanmanın şekli hususunda net açıklama getire­memektedir. Beyin sarsıntıla­rının çoğunda, hasar hafiftir ve olumsuz […]

Akut Böbrek Yetmezliği

Akut Böbrek Yetmezliği

Akut böbrek yetmezliği, (renal yetmezlik) böbrek fonksiyonlarının beklenmedik bir şekilde kaybıdır. Akut böbrek yetmezliği, vücuttaki sıvıların ve atıkların akümülasyonuna ve sağlıklı böbreklerin sağladığı vücuttaki kimyasal dengeyi bozarak hayati tehlikeye sebep olur. Akut böbrek yetmezliğinin en önemli nedeni, böbreklere giden kan miktarındaki ani azalmadır. Bu azalma kanamadan kaynaklanabilir. Ameliyat sırasındaki kanamalar da buna dahildir. Şok ve […]

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube