Kleptomani

Kleptomani

Kleptomani, gerçekte gerek duyulmayan maddeleri çalma dürtüsüdür. Keptoman bu işi o kadar açık seçik bir biçimde yapar ki, tedaviye gereksinim duyduğu bir psikolojik rahatsızlığı olduğu hemen anlaşılır. Kleptomani, kompülsif, yani önüne geçilemez bir isteğin, yineleyen bir biçimde ortaya çıkmasıdır. Kleptomani bilinen anlamda hırsızlık değildir; çalınan nesneler çoğunlukla değersiz şeylerdir ve çalan kişi bunu ihtiyacı olduğundan […]

Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu

Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu

Pasif agresif kişilik bozukluğu olan kişiler, kendileri üstünde otorite kuran kişilere içerlerler. Bu içerlemeyi, aktif bir şekilde onlara karşı koymaktan ziyade, taleplere ustaca direnerek ifade ederler. Gösterdik­leri pasif direnç, gizlenmiş agresif duyguların ifade edilmesidir. Pasif-agresif kişilik bozuk­luğu, genellikle, yetişkinliğin ilk yıllarında başlar. Bu bozuk­luktan muzdarip kişiler, ister sosyal yaşam ister iş hayatıyla ilgili olsun, yükümlülükleri […]

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler beniçinci ve çıkarcıdırlar ve daima toplumun norm ve kurallarını hiçe sayan davranışlar sergilerler; empati ve pişmanlık duymaktan yoksundurlar. Evvelce, bu tür bir bozukluğu olan kişileri tanımlamak için psikopat terimi kullanılıyordu. Belki de nüfusun yüzde 1’i, antisosyal kişilik bozuk­luğundan muzdariptir. Hapis­hanede yatanların yüzde 15 ila 20′sinde bu durumun söz konusu olduğu […]

Şizofreni

Şizofreni

Şizofreni, hezeyanlar ve halüsinasyonlar, duygusal ifade kaybı ve düşünce ve konuşma karışıklığı yaşatan ciddi bir zihin hastalığıdır. Psikozun en yaygın türüdür. Tedavi edilmemiş şizofrenisi olan bir kişi, genellikle, kendini günlük ilişkilerden uzaklaştırarak bir fantezi ve garip davranışlar dünyasına çekilir. Şizofreni genellikle ergenlik döneminde ya da yetişkinliğin ilk yıllarında başlar. Kadın, erkek eşit olarak, dünya nüfusunun […]

Fobiler

Fobiler

Fobi, kişi sıradan bir nesne, aktivite ya da durumla karşı­laştığında, kişiyi korku yaratan bu şeyden kaçınmaya yönelten mantık dışı korku duygusudur. Fobiler, anksiyete‘nin en yaygın şekilleri olup, her yaş ve gelir grubundaki insanların yüzde 5 ila 13′ünü etkiler. Her yaştan kadınlar ve bunu takiben 25 yaş üstü erkekler fobilere en çok maruz kalan gruplardır. Belirtiler […]

Anoreksiya Nervoza ve Bulimia

Anoreksiya Nervoza ve Bulimia

Anoreksiya nervoza (Yunanca ve Latincedeki kökü “sinirsel orijinli iştah yoksunluğu” anlamına gelmektedir), vücut ağırlığının normal vücut ağırlığının yüzde 15 altına ineceği şekilde diyet yapmak ya da yemek yememektir. Fazla kilo almak takıntılı korkusu, hastalığın karakteristik özelliğidir. Bulimia nervoza olarak da adlandırılan bulimia, çok miktarda yemek yemeyi (büyük miktarda yiyeceği hızlı tüketmeyi) hemen takiben iradi olarak […]

Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu

Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu

Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu (SAD) olan kişiler, sonbaharın başında gelip ilkbaharda dinen üzüntü, depresyon ve yorgunluk yaşarlar. Özellikle, kış gecelerinin çok uzun olduğu dünyanın en kuzey ve en güney bölgelerinde, güneş ışığının az olmasından kaynaklanır. Takriben on milyon Amerikalının SAD’den muzdarip olduğu tahmin edilmektedir. Kadınlarda, erkek­lere oranla dörde bir oranında daha fazla görülür. Her ne kadar […]

bipolar bozukluk

Bipolar Bozukluk

Daha önceleri manikdepresif bozukluk ya da manik depresyon şeklinde bilinen bipolar (iki kutuplu) bozukluk, depresyonun bir türü olup; derin depresyon periyot­ları ile biperaktivite ve kontrolsüz sevinç (mania) periyotlarının birbirini art arda takip etmesi halidir. Bipolar bozukluğu olan kişiler, depresyondan mania’ya geçen ruh halleri ve genellikle bu iki uç hal arasında nispeten normal dışı halleri ile, […]

depresyon

Depresyon

Pek çok insan, bir zarar ya da kayıp sonrasında, geçici bir keyif­sizlik hali ya da normal bir üzüntü dönemi yaşar. Çoğumuz, günlük yaşamlarımızda ciddi bir aksama olmadan, birkaç gün ya da birkaç hafta içinde topar­lanırız. Bununla beraber, diğer kişiler için depresyon, endişe­lendirici, kuvvetten düşürücü ve kimi zaman yaşamı tehdit eden bir hastalıktır. Ayrıca, depresyon, kalıcı […]

stres

Stres

Stres, egzersiz yapmanın veya bünyeyi zayıf düşüren bir hasta­lığın verdiği streste olduğu gibi fiziksel olabileceği gibi, üzerinizde çok baskı kuran bir işin veya bo­şanma sonucu yaşanan duygusal acının verdiği streste olduğu gibi durumsal veya duygusal olabilir. Stresin birçok çeşidi olumlu olabilir. Egzersizin getirdiği stres, sporda, okulda veya işte mücade­le gerektiren bir ödevin getirdiği stres gibi, […]

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube