Anal Yırtık veya Fistül

Anal Yırtık veya Fistül

Anüs çevresi çatlakları, anal kanalın hassas ve narin çeperinde oluşan yırtıklardır. Bunlar, tam çıkışın civarında oluşurlar. Bir anal çatlak, yüzeysel ya da derinlemesine olabilir ve anal kanala doğru uzayabilir. Bu tür çatlakların, sert bir dışkının anal kanalın cidarını yırtması sonucunda oluştuğu düşünülmektedir. Bir fistül, anüsün içini, anüsün dışındaki deriye bağlayan bir kanaldır. Fistüller, iltihaplı bağırsak […]

Bağırsak Polipleri

Bağırsak Polipleri

Polipler, kalın bağırsağın çeperinde (kolon) oluşan mantar şeklindeki tümörlerdir. Bununla birlikte kanser riski taşımamalarına rağmen adenomatoz polip adı verilen bir tür polip kolon kanserine yol açabilir. Adenomatoz polipleri genellikle 50 yaşın üstündeki bireylerde meydana gelir. Poliplerin sebebinin bilinmemesiyle birlikte, bazı insanların çok yönlü poliplere eğilimleri vardır ve bu nedenle yüksek oranda kanser riskine sahiptirler. Nüfusun […]

Çölyak Hastalığı

Çölyak Hastalığı

Çölyak hastalığı ince bağırsağın glutona (çavdarda, buğdayda ve arpada bulunur) olan hassaslığıdır. Bu hassaslığın neticesinde ve iltihaplanmaya bağlı olarak, ince bağırsak astarının hasar görmesi suretiyle gelişen, yiyecekleri emme yetersizliğidir. Yulaf da bünyesinde başka tür bir gluton bulundurur. Yapılan araştırmalara göre çölyak hastası insanların yulaf yiyebileceği belirtilmiştir. Çölyak hastası bireylerde, demirin, folik asidin veya ikisinin birden […]

Laktoz Hassasiyeti

Laktoz Hassasiyeti

Laktoz sütte ve süt temelli besinlerde bulunan ana şekerdir. Laktozu sindirmeniz için laktaz adı verilen ve ince bağırsakta üretilen bir enzime ihtiyaç duyarsınız. Çok az seviyede laktaz üretildiyse, laktoz sindirilemez. Böylece, bütün olarak ince bağırsaktan geçer ve hidrojenle gaz üreterek, mayalanır. Sindirilmemiş laktoz, suyu kolona doğru çeker ve ishale sebep olur. Bu belirtiler ızdırap verici […]

Kabızlık

Kabızlık

Kabızlık, katı dışkıların, zor ve seyrek bir şekilde dışarı atılmasıdır. Bireylerin katı dışkı atımındaki sıklıklarda geniş çaplı farklılıklar olduğundan dolayı, neyin normal olduğunu söylemek zordur. Normal biçimli katı dışkınızda herhangi bir değişiklik olursa (haftalarca veya daha fazla sürmesi durumunda) doktorunuzla görüşünüz. Dışkınızdaki bu değişiklikler, bir problemin göstergesi olabilir. Doktorunuz size katı dışkılarınız ve sindirim yolunuzla […]

Fıtıklar

Fıtıklar

Fıtık, bağırsak veya karın duvarının zayıf bir noktasından bağırsağın bir parçasının çıkıntı yapmasıdır. Daha sık olarak kasığın zayıf bir kısmında oluştukları görülür. Ama vücudun zayıf olan başka kısımlarında da oluşabilirler (göbeğin etrafı gibi). Kasık fıtığı vakaları, dünyadaki tüm fıtık vakalarının yüzde 75′ini oluşturur. Kasığın bir başka türü ise uyluk fıtığıdır ve kasığın yanında oluşur. Daha […]

Peritonit

Peritonit

Periton iltihabı  (Peritonit), karnı çevreleyen çeperin iltihaplanmasıdır. Bu durum karnın altında meydana gelmiş bir hastalıktan dolayı bakterilerin iltihap yapmasıyla oluşur (Apandisit alınması gibi). Midesinde sıvı (asit) bulunan insanlarda da bu hastalığa rastlanır. Apandisit, bakteriyel karın zan iltihabının en yaygın sebebidir. Ama karında açılan bir deliğin divertiküloza, peptik ülsere, kangrenli safra kesesine ya da düğümlenmiş fıtığa […]

Bağırsak Tıkanması

Bağırsak Tıkanması

Bağırsak tıkanması, ince veya kalın bağırsağın bir bölümünün veya tamamının tıkanmasıdır. Tıkanma, bağırsağın içinde oluşan fiziksel bir durumdan kaynaklanır. Örneğin; iltihabi bağırsak hastalıklarından kaynaklanan iltihaplanmalar, divertikülozdan kaynaklananlar veya kanserden kaynaklananlar gibi. Tıkanma, karında uygulanan bir cerrahi müdaheleden sonra, bağırsağın dış tarafının bükülmesiyle ya da aşağı bastırılmasıyla da oluşabilir (Fıtık veya yaralı dokular). Bazı zamanlarda ise […]

Apandisit

Apandisit

Apandisit, körbağırsağın solucanımsı uzantısı olan apendiksin iltihaplanmasıdır. Apendiks, kolonun en alt kısmında bulunan parmak şeklinde bir uzantıdır. Apendiksin ne işe yaradığı bilinmemektedir. Apandisit genellikle 10 ve 30 yaş arasındaki sağlıklı bireylerde görülür. Bununla birlikte 2 yaşın altındaki bireylerde ve yaşlı insanlarda nadiren rastlanır. Apandisit, apandisin dışkılar tarafından sıkıştırılmasıyla ortaya çıkar. Apandisin bir parçası tıkanmanın ötesinde […]

Kolon Kanseri

Kolon Kanseri

Kolon kanseri kalın bağırsak kanseridir. Kolorektal kanser olarak da adlandırılır. Kolon kanserlerinin çoğu adenomatoz poliplerle oluşmaya başlar. Kolonlarda gelişen polip türlerinin çok azında kanser geliştirme riskine rastlanır (yüzde 1 gibi).Bir dizi genetik değişiklikten dolayı adenomatoz poliplerin kolon kanserine dönüşmesi yavaş olur (5 seneyle 10 sene arasında). Zarar verici şekilde gelişmeden önce cerrahi müdaheleyle alınırlarsa, polipler, […]

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube