Kullanım Şartları

1. YAZARLARIN YETKİSİ

Doktorunuza Sorun” sayfaları hariç kalmak şartıyla bu sitede yayınlanan ve sunulan sağlıkla ilgili ya da tıbbi her türlü tavsiye ve bilgi; sağlık profesyoneli olmayan özel kişi ve kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Sağlık konusunda bilgiler, yalnızca sağlık konusunda eğitimli ve nitelikli profesyonellerce verilir. Sağlık Köşesi’nde (www.saglikkosesi.net) sunulan içerik, grafik, görüntü, bilgi ve diğer materyal içerik hepsi birarada “İçerik” yalnızca bilgi amaçlıdır. İçerik, profesyonel tıbbi görüş, teşhis veya tedavi için bir alternatif olarak geliştirilmemiş ve bu amaçla sunulmamaktadır. Herhangi bir tıbbi duruma ilişkin olarak ortaya çıkabilecek sorularınız için daima doktorunuzun ve/veya uzman sağlık danışmanınızın görüş ve yardımına başvurun. Hiçbir şekilde, Sağlık Köşesi’nde okumuş olduğunuz bir bilgiye (İçerik) dayanarak profesyonel tıbbi danışmanlık hizmeti almayı ihmal etmeyiniz ve geciktirmeyiniz.

Sağlık Köşesi, tıbbı bilgiler konusunda aşağıdaki kaynaklardan yararlanmıştır:

  • Harvard Medical School Aile Sağlık Rehberi (Harvard Medical Publications, 2009)
  • Medicana Genel Sağlık Ansiklopedisi
  • Ailenizin Doktoru Tanı ve Tedavi Rehberi (BMA, 2010)

Doktor Köşesi Kullanım Şartları

Ziyaretçilerimizden gelen çeşitli sorular, gönüllü üye doktorlar tarafından yanıtlanmaktadır. Sorulara verilen yanıtlar yalnızca bilgi vermeyi ve ziyaretçiyi doğru uzmana yönlendirmeyi amaçlar.  Yanıtlar kesinlikle tedavi amacı taşımaz.

Doktor Köşesi’nde yer alan yanıtlar profesyonel tıbbi görüş, teşhis veya tedavi için bir alternatif olarak geliştirilmemiş ve bu amaçla sunulmamaktadır. Herhangi bir tıbbi duruma ilişkin olarak ortaya çıkabilecek sorularınız için daima doktorunuzun ve/veya uzman sağlık danışmanınızın görüş ve yardımına başvurunuz.

2. TAMAMLAYICILIK

Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek üzere değil, desteklemek üzere tasarlanmıştır. Sağlık Köşesi’nde sunulan içerik, grafik, görüntü, bilgi ve diğer materyal içerik hepsi birarada “İçerik” yalnızca bilgi amaçlıdır. İçerik, profesyonel tıbbi görüş, teşhis veya tedavi için bir alternatif olarak geliştirilmemiş ve bu amaçla sunulmamaktadır. Herhangi bir tıbbi duruma ilişkin olarak ortaya çıkabilecek sorularınız için daima doktorunuzun ve/veya uzman sağlık danışmanınızın görüş ve yardımına başvurun. Hiçbir şekilde, Sağlık Köşesi’nde okumuş olduğunuz bir bilgiye (İçerik) dayanarak profesyonel tıbbi danışmanlık hizmeti almayı ihmal etmeyiniz ve geciktirmeyiniz.

3. GİZLİLİK

Bu site, bir sağlık sitesine giren ziyaretçilerin kendi kimlik bilgileri de dahil olmak üzere, tüm bilgi akışında gizlilik ilkesine saygı gösterir. Site sahipleri, bu siteyi oluşturdukları ve yayınladıkları ülkede uygulanan sağlık bilgilerinin mahremiyeti ile ilgili mevzuatın gereklerini fazlasıyla uygulamayı ve saygı göstermeyi taahhüt eder. Gizlilik Politikası‘nı incelemek için tıklayınız.

Ayrıca lütfen 7. maddeye bakınız.

4. ATIFTA BULUNMA

Uygun olan yerlerde, bu site içeriğindeki bilgi, verinin kaynağına doğru açık referanslar ile desteklenir ve mümkün olan yerde bu veriye özel HTML linkleri verilir. Klinik bilgiler içeren bir sayfanın son güncelleme tarihi açıkça gösterilir (ör. sayfanın sonuda)

5. DOĞRULANABİLİRLİK

Özel bir muamelenin, ticari ürünün ya da hizmetin performansı/kazancı ile ilişkili iddialar, yukarıda 4. ilkede çerçevesi çizilen şekilde, uygun ve denk düşen kanıtlar tarafından desteklenir.

6. KAYNAĞIN ŞEFFAFLIĞI

Bu site yapımcıları, daha ileri destek ve yenilenmiş bilgi arayan ziyaretçiler için, mümkün olan en açık şekilde bilgi sağlama ve iletişim bilgilerini yayınlama yönünde çaba göstermektedirler. Site yapımcılarına erişim için  adresi ya da “İletişim” sayfası kullanılabilir.

7. SPONSORLUĞUN ŞEFFAFLIĞI

Bu web sitesi, her türlü giderin karşılanması adına finansal destek olarak Google AdSense (www.google.com/adsense) ve Adklik (www.adklik.com.tr) reklam ağı hizmetini kullanmaktadır. Bu reklamlar, “reklam” başlığı altında sunulmaktadır. Sitede bu reklam ağında bulunan şirketlerin reklamları gösterilir.

  • DoubleClick DART çerezi, Google tarafından İçerik için AdSense reklamlarının görüntülendiği yayıncı web sitelerinde sunulan reklamlarda kullanılır. Kullanıcılar bir AdSense yayıncısının web sitesini ziyaret ettiğinde ve bir reklamı görüntülediğinde ya da tıkladığında, son kullanıcının tarayıcısına bir çerez bırakılabilir. Bu çerezlerle toplanan veriler, AdSense yayıncılarının, sitelerinde ve web’de daha etkili bir şekilde reklam sunmasına ve yönetmesine yardımcı olmak için kullanılır.

8. İÇERİK VE REKLAM POLİTİKASINDA DÜRÜSTLÜK

Bu web sitesi, her türlü giderin karşılanması adına finansal destek olarak Google AdSense (www.google.com/adsense) ve Adklik (www.adklik.com.tr) reklam ağı hizmetini kullanmaktadır. Bu reklamlar, “reklam” başlığı altında sunulmaktadır ve böylece ana site içeriğinden ayrılırlar.

Adklik tarafından sunulan ve site kapsamındaki metinlerde yer alan Adklik Smart Link reklamları kırmızı renktedir ve reklama yönlendiren kelimelerin altı çizilidir.

Bu web sitesi, reklamverenler tarafından yollanan reklam içeriğinin bireylere, kurumlara ya da topluma zarar verici unsurlar içermemesine ve yasalara aykırılık teşkil etmemesine özen gösterir. Aksi durumlarda reklamlar yayına alınmayacaktır.

9. HEDEF KİTLE

Sağlık Köşesi, her yaştan kullanıcının sağlık ile ilgili bilgilere kolayca ulaşmasını amaçlar. Hedef kitle, her yaştan internet kullanıcısı (kadın, erkek veya çocuk) ile sağlık profesyonellerini kapsar.

Bununla birlikte, Sağlık Köşesi, 18 yaşından küçüklerin işbu Gizlilik Politikası ile korunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Sağlık Köşesi ya da Sağlık Köşesi’nin sunduğu hiçbir servis, 18 yaşından küçüklerin ilgisini çekme amacı gütmemektedir. Veli ya da vasinin, çocuk adına Sağlık Köşesi’ni kullanma ve kişisel bilgileri Sağlık Köşesi’ne girme ihtimali vardır. Bu gibi bir ihtimalin gerçekleşmesi halinde veli/vasi, Sağlık Köşesi’nde sunulan kişisel bilgilerin Sağlık Köşesi tarafından kayıt altına alınacağını ve bunların işbu Gizlilik Politikasında belirtildiği doğrultuda kullanılabileceğini bildiğini ve buna ilişkin tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. TIBBİ SORUMLULUK REDDİ

Sağlık Köşesi (saglikkosesi.net), çeşitli tıbbi konular üzerine pek çok madde içermektedir. Ancak, bu maddelerin yanlışsız olduğunun hiçbir şekilde garantisi yoktur. Tıbbi konulara değinen bir maddede bulunan herhangi bir sözün gerçek, doğru ya da kesin olduğunun bir güvencesi kesinlikle yoktur. Bu maddeler (doktor yanıtları hariç olmak üzere), bölüm olarak ya da bütünüyle, çoğunlukla profesyonel olmayan kişilerce yazılmaktadır. Tıp ile ilgili bir söz yanlışsız bile olsa, sizin ya da sizin belirtileriniz için uygulanabilir olmayabilir. Burası herkes tarafından değiştirilebilir bir bilgi paylaşım sitesidir. Bu nedenle tıbbi konuların uygulanması halinde Sağlık Köşesi mesuliyet kabul etmez ve herhangi bir yardımı taahhüt etmez.

Sağlık Köşesi tarafından sağlanmış olan tıbbi bilgi, en iyi durumda bile, yalnızca genel niteliklidir ve bir tıp profesyonelinin (örneğin, ehliyetli bir tıp doktoru, hemşire, eczacı vb.) önerisi yerine geçmez. Sağlık Köşesi bir doktor değildir.

Sağlık Köşesi‘ne bireysel katkıda bulunanların, sistem işleticilerinin, geliştiricilerin, maddi ya da manevi destekleyicilerin hiçbiri ve Sağlık Köşesi ile bağlantılı olan başka hiçbir kişi, bu genel ağ sitesinde sunulan herhangi bir bilginin kullanılması ya da benimsenmesinden doğan sonuçların sorumluluğunu alamaz.

Sağlık Köşesi’nde yer alan bilgilere göre tedavinin durdurulması ve değiştirilmesi kesinlikle önerilmez.

Ziyaretçiler, Sağlık Köşesi’nde yer alan doktorlara soru yöneltebilirler. Ziyaretçiler, soru yöneltirken “Gönder” düğmesine tıkladıklarında Kullanım Şartları’nı okuduklarını ve kabul ettiklerini onaylamış olurlar.

Sağlık Köşesi doktorları, Sağlık Köşesi’nin kadrolu doktorları değildirler. Makale yazma, soru cevaplama ve Sağlık Köşesi’nde yer alan diğer tüm faaliyetleri tamamen gönüllü ve karşılığında hiçbir ücret almadan yapmaktadırlar. Bu faaliyetlerin tamamını veya bir kısmını yapmak veya yapmamak tamamen uzmanların takdirinde olup, söz konusu faaliyetlerde aksama veya durma olması da Sağlık Köşesi’ni hiçbir şekilde bağlamaz.

Sağlık Köşesi üye doktorlarına, yöneticilerine, çalışanlarına yöneltilecek herhangi bir suçlayıcı ifade, hakaret, sövme, argo kelimeler veya genel ahlak, tıp ahlakı ve tıp etiğiyle uyuşmayan durumlarda; ziyaretçinin üyeliği derhal askıya alınır, tüm üyelik haklarından mahrum bırakılır. Gerekli durumlarda Sağlık Köşesi; her türlü maddi ve manevi tazminat davası açma hakkını kullanabilir ayrıca üyenin kayıt esnasında verdiği internet erişim bilgilerini kullanarak üyeliği dondurabilir, sonlandırabilir ve üyenin eylemi ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunabilir. Bu takdirde suç duyurusu evrakına üyenin Sağlık Köşesi elindeki irtibat bilgileri ve teknik ortamda bulunan verileri eklenerek ilgili yargı mercilerine intikal ettirilir.

Kullanıcıların siteyi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, üyeler bizzat üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini de kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcılar siteyi kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İzmir Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını kabul etmektedir.

Son gözden geçirme: 13/02/2012

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube