Odaklanma Sorunları

| Son gözden geçirme: 25/04/2011
Yazdır

Hipermetrop

Dışarıdan gelen ışınların görme noktasının arkasında odaklanması sonucunda hipermetropi gelişir.Görüntünün retina arkasında odaklanması sonucunda bulanık görmeye neden olur. Gözün ön-arka ekseninin kısa olmasına bağlı olarak,daha ender olarak da korneanın veya göz merceğinin kırma kuvvetinin az olması sonucunda gelişir.

Düşük dereceli hipermetrop kişiler uyum yaparak normal görebilirler, fakat göz çabuk yorulur. Yüksek hipermetropide ise hem uzak, hem de yakın görme bozuktur.Hipermetropun derecesi ve kişinin yaşına bağlı olarak bazı hipermetroplar uzağı ve bazen de hem uzak hem yakını iyi görebilirler. Bunun sebebi uyum gücünün genç yaşlardaki kuvvetidi ancak bu yorgunluk ve ağrı verebilir ve yaşla kuvvet gittikçe azalır.

Hipermetropların miyopun tam tersi olarak uzağı iyi gören fakat yakını göremiyen olduğu sanılır. Uyum gücünün fazla olduğu genç yaşlarda böyle gibi görünebilir hatta yakında bile şikayet olmayabilir fakat yaş ilerledikçe uyum gücü azalır ve belirtiler önce yakında daha sonra uzakta da ortaya çıkar. Aslında bir hipermetrop ne yakını ne uzağı eforsuz göremeyen kişidir ve bir miyop her yaşta yakını iyi görebilirken uyum gücünü kaybetmiş 50 yaş üstü bir hipermetrop hem uzak hem yakın için düzeltme ihtiyacı hissedecektir.

  • Belirtiler

Düşük derecede hipermetropisi olan kişilerin, yakın iş yaptıklarında gözleri yorulur ve yakını net göremezler, eğer hipermetrop miktarı yüksekse hem yakında hem de uzakta net göremezler.

---------- r e k l a m ----------

Göz etrafında ağrı,göz yorulması,gidip gelen bulanıklık,huzursuzluk,kolay dikkat dağılması gibi şikayetler ile başlar ve bunlar özellikle uzun süre yakın mesafe çalışmalarında oluşur.Bu şikayetler gizli hipermetropun derecesine,ne kadar yakın işi yapıldığına ve uyum gücü rezervi açısından yaşa bağlıdır.

Yüksek hipermetropu olan bir çocukta bu şikayetler dışında uyum eforunun tetikleyebileceği içe şaşılık da söz konusu olabilir.

  • Tedavi

Hipermetrop kişilerin gözlük camları, ışığın retinada odaklanmasını sağlayan ve gözün kırma gücünü arttıran ince kenarlı –dışbükey- merceklerdir. Aynı optik özelliklere sahip kontakt lensler de kırma kusurunu düzeltmek için kullanılabilir.

Lazer ameliyatlar (PRK veya Lasik)ve  diğer bazı cerrahi yöntemler de tedavide kullanılmaktadır, ancak hipermetropinin refraktif cerrahisi henüz miyopi kadar başarılı değildir.

Bu sorun erken teşhis edilmediği takdirde göz tembelliği sorunu ortaya çıkar. Hipermetropinin erken teşhis ve tedavisi özellikle çocuklarda çok önemlidir.

Çocukların göz numaraları saptanmalı, her iki göz arasında ciddi bir derece farkı varsa, zayıf olduğu bilinen göz, egzersizlerle çalıştırılmalıdır. Dolayısıyla, her çocuğun sorunu olsun olmasın 2 yaşında mutlaka bir göz doktoru tarafından muayene edilmesi gerekir. Ancak ailede bilinen bir göz hastalığı, anne ve babada çok yüksek bir gözlük derecesi varsa, rutin muayenelerin daha da erken yaşlarda yapılması, çocuğun göz sağlığı açısından önemli rol oynar.

Miyop

Miyoplarda, gözün kırıcı bileşenleri gözün ön-arka çapına göre fazla güçlüdür, veya gözün ön-arka çapı gözün kırıcı bileşenlerine göre fazla uzundur. Bazen bu her iki durum bir arada bulunabilir. Miyop gözlerde bu nedenle göze paralel gelen ışınlar retinanın önünde göz yuvarlağı içerisindeki bir noktada odaklanmaktadır. Gözün önden arkaya normalden uzun olduğu veya kornea veya merceğin kırma gücünün normalden fazla olduğu için görüntü retina yüzeyinde değil önünde oluşur.

Yakındaki nesnelerden yayılarak gelen ışınların, retinada odaklanabilmesi için uzağa bakıştan daha çok mercek gücü gerekir, miyop bir gözün kırıcı bileşenleri, diğer bir deyişle mercek gücü fazla olduğu için yakından gelen ışınları retina üzerinde odaklayabilir, işte bu nedenle miyop kişiler yakını net görebilirler.

Uzaktan gelen ışınlar 6 metreden sonra göze paralel olarak geliyor olarak kabul edilebilir, bu paralel ışınlar retinada odaklanamayacağı için miyoplar uzağı net göremezler.

  • Belirtiler

Miyopi kendini genellikle okul çağlarında belli eder, miyopi yetişkinlik dönemine kadar bir miktar artış gösterebilir. Genellikle çoçukların net görmediklerine ilişkin bir yakınmaları yoktur, daha çok sınıfta tahtayı göremediklerinde fark edilirler. Miyopi ergenlikten sonra genellikle fazla değişmez, ancak dejeneratif miyopi denilen durumda miyopi erişkin yaşamda da artmaya devam edebilir.

Çoğu miyop uzaktaki nesneleri zor veya bulanık görür. Mesela otoyol tabelaları,sınıfta arka sıralarda tahta net görülmez.Miyoplar televizyona çok yaklaşırlar ,gözlerini kısarak bakarlar.Okuma,bilgisayar gibi yakın işlerini rahat yaparlar.Kalıtımsal olabilir ve genellikle 8-10 yaş cıvarı ortaya çıkar.Tipik olarak vücut gelişimine bağlı olarak 20li yaşlara kadar değişik oranlarda miyop ilerleyebilir.Daha sonra durur veya daha yavaş ilerler.

  • Tedavi

Miyopinin tedavisinde kalın kenarlı –içbükey- camlar kullanılır. Bu mercekler göze gelen ışınların yayılmasını sağlayarak, görüntünün retinada net bir şekilde oluşmasını sağlarlar. Aynı optik özelliklere sahip kontakt lensler de kırma kusurunu düzeltmek için kullanılabilir. Kornea üzerine yapılan fotorefraktif keratektomi (photorefractive keratectomy, PRK) ve lazer eşlikli in situ keratomileusis (Laser Assisted In Situ Keratomileusis, LASIK) son yıllarda popülerlik kazanmış bazı tedavi yöntemleridir.

Astigmat

Göz ön yüzeyinin (Kornea) yuvarlak olmadığı, yumurta şeklinde olduğu bir durumdur. Astigmat olmayan gözlerde kornea futbol topu gibi yuvarlak şekilde olduğu halde astigmatlı gözlerde kornea rugby topu veya yumurta şeklindedir. Yumurta veya rugby topu gibi bir korneanın 2 temel eğrisi vardır, biri yassı diğeri ona 90 derecede daha dik. Bu iki farklı eğri ışığı farklı kuvvette kırarlar ve retinada iki görüntü oluşmasına neden olurlar.Bu durumlarda görüntünün farklı bölümleri gözde farklı noktalarda odaklanır.

Astigmatlı  kişiler hem uzakta hem de yakında bulanık veya gölgeli görürler. Görüntü hiçbir zaman net değildir. Bir yön net görülürken diğer yön bulanık görülebilir.Bu durumda bir cismin dik kenarları net görülürken yatay kenarları bulanık olabilir.

  • Belirtiler

Baş ve göz çevresinde ağrı, bulanık görme, gölgeli veya çift görme, sık arpacık oluşması, uzun süren kirpik dibi iltihabı gibi belirtiler astigmat bulgusu olabilir. Astigmat baş ağrısı veya göz etrafında ağrıya neden olabileceği gibi astigmatlı kişiler kolay yorulur ve işi bırakmak zorunda kalabilir.Hafif derecede bir astigmat genellikle miyop ve hipermetropa eşlik eder.Çocuklarda yüksek astigmat gözlükle düzeltilmezse göz tembelliğine sebep olabilir. Astigmat derecesi çok yüksekse ve zamanla değişme görülüyorsa keratakonus denilen hastalık olabilir..

  • Tedavi

Astigmat silindirik camlarla düzeltilir.Astigmat lazer tedavisiyle tamamen düzeltilebilir veya azaltılabilir. Astigmatta zamanla bir miktar artma veya azalma veya açısında değişme olabilir.

Astigmatı olan hastaların gözlük kullanmaya daha zor alışması, kırma kusuruna oluşan uyumun gözlükle bu kusur ortadan kaldırıldığında bir süre daha devam etmesidir.Bunedenle astigmatlı camlara alışmak daha zordur ve eğer doktorunuz bu tür bir gözlük önermişse sürekli kullanarak alışmak, bir gün takıp, bir gün takmayarak rahatsızlık çekmeye göre çok daha kolaydır. Genellikle hastalar gözlüklerine 1–2 haftada alışmaktadırlar.

Astigmatı olan göz için gerçek derecesinde gözlük vermek kişi geç yaşlarda doktora başvurmuşsa mümkün olamayabilir. Böyle durumlarda gözlüğün kullanılabilirliğini artırmak için astigmat derecesi biraz daha düşük tutulabilir. Aksi halde kişi gözlüğü taktığında baş dönmesi, bulantı hissi, boşluğa düşecekmiş gibi, bastığı zemini yamuk ve yükselmiş gibi hissettiğini söyler. Böyle bir gözlükle merdivenden düşme, kaza yapma ihtimali fazladır

En iyi görme düzeltmesini sert lensler sağlar.Fakat alışması daha zor ve özellikle tozlu ortamlarda daha rahatsız olduğu için toric denilen yumuşak lensler tercih edimektedir. Yine de bazı durumlarda toric lens ile iyi görme sağlanamıyabilir ve sert  lens gerekebilir. Keratokonusa bağlı astigmatlar ender olarak yumuşak toric lenslerle, bazen basit gazgeçirgen sert lenslerle ve daha ileri safhasında özel kalıplı gaz geçirgen sert lenslerle düzeltilir.

Astimatik keratotomi, lasik, kornea nakli (düzensiz skarlı tiplerinde) gibi değişik tedavi şekillerinden de fayda görebilir.

Astigmatlar için uygulanan lazer tedavilerinde de başarı oranları hızla yükselmiştir. Halen başarının en iyi olduğu grup sadece miyop olanlardır. Hipermetrop ve karışık astigmat türlerinde başarı (lazer tedavi sonrası derece kalması) oranları %90-95 ‘lere gerilemektedir. Hangi astigmatlı gözlere lazer uygulanabileceğine detaylı bir göz muayenesi, kornea kalınlığı, astigmatın tipi,uygulanacak kişinin yaşı, eşlik eden bir hastalığın olup olmadığından sonra karar verilebilir.

İlgili Resimler

Kaynak: www.medidora.com

Yazdır

İlginizi çekebilecek diğer başlıklar:

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Kategori: Göz

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube