Solgunluk

| Son gözden geçirme: 07/04/2011
Yazdır

SOLGUNLUKSolgunluk deri ve görünen mukozaların, örneğin konjunktivaların renginde hafiflemedir. Bütün kansızlıklarda, yani akut kanamalara bağlı ya da kronik kansızlıklarda kandaki alyuvar­ların ve hemoglobinin azalması sonucunda hasta solgunlaşır.

Soluk rengin çeşitli türleri vardır:

  • Kloroz solgunluğu – demir yetersizliğine bağlı kansızlığa özgü yeşile çalan soluk renk;
  • Balmumu rengi – Bj2 vitamini eksikliğine bağlı kansızlıklarda görü­len sarıya çalan soluk renk; hastalığın alyuvar yıkımı yapmasından kay­naklanır;
  • Kaşeksi solgunluğu – kaşeksi şiddetli zafiyet, yetersiz beslenme ve aşı­rı zayıflama durumudur; marasmus hastalığında görülür; kanser kaşeksilerinde samanımsı açık sarı renk, sıtma kaşeksisinde toprak rengi.

Solgunluk, kanda nicelik ya da nitelik açısından önemli bir değişiklik olmadan, yalnızca çevresel (periferik) damarların büzülmesine bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Akut nefrit ya da damar büzülmesine bağlı (spazmlı) yüksek tansiyon hastalarında görülen solgunluk buna örnektir. Bu olgularda, görünen mukozaların rengi deri rengi kadar solmaz. Duy­gusal nedenlere ve soğuğa bağlı solgunluk da aynı türdendir. Şok, bayıl­ma ve bilinç yitimindeki solgunluk kanın karın damarlarında göllenip, derideki kılcal damarlara yeterince gidememesinden kaynaklanır.

Kan Damarları ve Derinin Rengi

Derinin rengi fizyolojik sınırlar içinde kişiden kişiye değişir. Kandaki hemoglobin ve alyuvar düzeyine, derideki da­marların kanlanma derecesine ve deride bulunan pigment miktarına bağlı olarak açık pembe, koyu pembe, buğday ya da kahverengi olabilir.

---------- r e k l a m ----------

Kan damarlan ile bunların çok sayıdaki dalları altderi katmanında yer alırlar; üstderide (epidermis) kan damarı bulun­maz. Dolayısıyla derinin rengi yalnız kan damarlarının dolgunluğu ve kan bileşenlerinin özelliklerine değil, aynı za­manda üstderinin kalınlığına ve saydamlığına da bağlıdır.

Solgunluk kılcal damarlan örten katmanlann saydam olmadığı ya da çok az saydam olduğu sağlıklı kişilerde de görü­lebilir.

Yazdır

İlginizi çekebilecek diğer başlıklar:

Etiketler: , , , , , , ,

Kategori: BELİRTİLER

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube