Lütfen ilgili konuyu seçmek için aşağıdaki başlıklardan birine tıklayın.

Çocuklarda Görülen Virütik Enfeksiyonlar

Çocuklarda Görülen Virütik Enfeksiyonlar

Suçiçeği, kızamık, kabakulak ve kızamıkçık çocukluk çağında görülen virütik hastalıklardır. Günümüzde önleyici aşılar sayesinde bu hastalıklar eskisine oranla daha az görülmektedir. Belirtiler; ateş, döküntü ve lenf bezlerinde şişliktir. Doğal tedavi yöntemleri, bu belirtileri yatıştırmak üzere geniş bir seçenek yelpazesi sunmaktadır. Çocuklarda görülen virütik enfeksiyonlann belirtileri birbirinden farklı olmakla birlikte, evde uygulanacak tedavi yöntemleri birbirine benzer. […]

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube